Nieuws

‘Kunst is zuurstof voor de invulling van het leven’

Stichting Urban Resort opende deze maand twee nieuwe broedplaatsen in Oostelijk Amsterdam. Directeur Zafer Yurdakul toont zich een tevreden mens. “Kunstenaars leveren een positieve bijdrage aan de samenleving. Helaas verdienen zij meestal niet genoeg om commerciële ruimte te kunnen huren. Wij zorgen ervoor dat de creatieve geesten in Amsterdam kunnen blijven.”

Broedplaats Remise is met een viertal initiatieven de kleinste broedplaats van Urban Resort. De creatieve hotspot is gehuisvest in een oude paardentramremise in de Tweede Leeghwaterstraat in de Czaar Peterbuurt. De broedplaats draait al vanaf het voorjaar 2018, maar vierde begin deze maand de feestelijke opening voor de buurt. Broedplaats Koch aan het Robert Kochplantsoen in Watergraafsmeer herbergt sinds januari dit jaar kunstenaars en creatieve ondernemers. Tijdens de officiële opening afgelopen vrijdag konden buurtbewoners komen kennismaken.

Urban Resort maakt zich sterk voor een goed vestigingsklimaat voor kunstenaars en creatieven, omdat deze onontbeerlijk zijn voor een wereldstad als Amsterdam. “Kunstenaars ontwikkelen met hun werk verbeeldingskracht”, stelt Yurdakul. “Of het nu gaat om een muziekstuk, een schilderij of een gedicht: kunst raakt de mensen. Kunst zet hiermee ook aan tot denken en zelfreflectie. Wat bedoelt een kunstenaar met zijn werk? Wat wil hij zeggen? Hoe verhoudt zich dat tot mij? Kunst brengt mensen bij elkaar en is zuurstof voor de invulling van het leven.”

Interactie met de buurt is vanuit deze gedachte zeer wenselijk. “We exploiteren door de hele stad zeventien broedplaatsen. Elke buurt heeft een bepaalde samenstelling en hiermee samenhangende behoeften. Daarop proberen wij in te spelen. Per locatie zorgt een broedplaatscoördinator voor de invulling van gebruikers en het contact met de buurtbewoners. Bij Remise is bijvoorbeeld een atelier dat open toegankelijk is. Hier kunnen buurtbewoners een plekje huren om te schilderen of te boetseren en anderen te ontmoeten. De kunstenaars geven hier ook cursussen en workshops.”

In het gebouw boven Koch zitten woningen voor ouderen en hier is het de bedoeling dat de broedplaatsbewoners vooral ook voor wat levendigheid gaan zorgen. Op de benedenverdieping van het gebouw is daarom de Buurtkamer gerealiseerd. “Koch is een ontmoetingsplaats voor de buurt. Kunstenaars, creatieve ondernemers en buurtbewoners kunnen samen invulling geven aan de Buurtkamer. Denk aan exposities, filmavonden, buurtdiners, cursussen en creatieve activiteiten. Er zitten ook enkele maatschappelijke instellingen en er is een inloopspreekuur.”

Met de komst van de twee nieuwe broedplaatsen meent Yurdakul in Oost goed vertegenwoordigd te zijn. “Samen met onze twee andere broedplaatsen VKG en Tugela85 zorgen we ervoor dat de creatieve geesten kunnen blijven meewerken aan een mooie toekomst van de buurt.”

Door Wietse Schmidt