Nieuws

Op weg naar Oostelijk Havengebied 2025: ‘We willen groots dromen’

In april vond in Pakhuis De Zwijger de BuurtTop Oostelijk Havengebied 2025 plaats. Buurtbewoners bogen zich met bestuurders en ambtenaren van stadsdeel Oost over de toekomst van hun wijk. Jos van der Lans en Meta de Vries, respectievelijk voorzitter en coördinator van Buurtcoöperatie OHG, de organisator van de BuurtTop, vertellen hierover.

Waarom was die top nodig? De wijk is toch af?
Meta:
“Klopt. Bewoners zijn tevreden over de wijk, gemiddeld zit de waardering rond de 8. Dus dat is het probleem niet. Maar er veranderen wél dingen. De huizenprijzen gaan omhoog, dat heeft enorme consequenties. Neem de woningen in Entrepot West, waar ik woon. Dat was altijd grotendeels sociale huur, maar die gaan nu in de verhuur voor 1600 euro per maand. Die hoge prijzen gaan ten koste van de diversiteit van de wijk, niet iedereen kan dat betalen. Daarnaast zien we een instroom van expats. Dat is prima, maar het gaat vaak wel om mensen met weinig binding met de buurt.”

“Verder worden bewoners ouder. Het OHG bestaat nu zo’n dertig jaar, veel van de starters van toen zijn nu 50-plussers. Het aandeel ouderen zal de komende jaren toenemen. Hoe organiseren we dat? Kun je als zorgafhankelijke oudere in je eentje hier blijven wonen, of zijn er mogelijkheden om dat samen te doen?”

Jos vult aan: “Aandacht voor de openbare ruimte hoort daar eveneens bij. Hoe maak je het OHG meer age friendly. Een oudere komt wandelend van Javaplein naar winkelcentrum Brazilië nauwelijks een bankje tegen waar hij kan uitrusten. Daar is nooit over nagedacht. En over openbare ruimte gesproken, plekken als het Azartplein of het schuine dak boven de Piet Hein tunnel zijn weinig uitnodigend. Met iets meer visie kun je die aantrekkelijker maken. Die verbindende visie ontbrak als het ging om de openbare ruimte. Het ging altijd om een berm, een stukje postzegel, maar nooit om het grotere geheel.”

Jos
: “Duurzaamheid is eveneens een thema. We moeten van het gas af. Doe je dat alleen, of samen? Daarnaast hebben we als buurtcoöperatie de ambitie om de komende tien jaar tenminste twintigduizend zonnepanelen aan te leggen. Dat kan. De capaciteit is gigantisch, met al die platte daken. Je kunt dat in je eentje doen, maar ook als VVE, of zelfs met een hele straat. Duurzaamheid nodigt uit tot meer samenwerking, maar dat is een uitdaging in het OHG. Mensen met een hoger inkomen hebben veelal een meer individualistische levensstijl. Een duurzame wijk vraagt om meer verbinding, en met OHG 2025 zoeken we die verbinding.”

Jos:“We willen een sprong naar de toekomst maken, zonder vooraf in bezwaren te vervallen. We willen groots dromen, en dat lukt het beste als je het samen doet. Daarom organiseerden we ook de BuurtTop OHG 2025.”

Meta:“Met ruim honderdvijftig bewoners was het een groot succes. Het heeft veel ideeën opgeleverd. Die verwerken we tot een gezamenlijke ToekomstAgenda. We zullen die feestelijk presenteren op het Eesterfestival op 22 juni. Iedereen is van harte welkom.”

In de papieren krant is onder de kop en inleiding van dit artikel per ongeluk de verkeerde tekst terechtgekomen.