Nieuws

Grote zorgen over veiligheid kinderen en luchtvervuiling Zeeburgereiland

De deur lijkt weer op een kier te staan voor de bewoners van Zeeburgereiland. Meer dan zeventig bezwaren werden ingediend tegen het tijdelijk afvalpunt dat er is gepland, en omwonenden mochten deze tijdens een hoorzitting op stadsdeelkantoor Oost komen toelichten. Het werd een emotionele bijeenkomst – de gezondheid van hun kinderen is immers in het geding, vinden de bewoners – met een hoog hakketakgehalte.

De bewoners, al eerder verbijsterd over de plotselinge aankondiging van het afvalpunt en hun uiterst geringe meebeslismogelijkheden, uitten op de hoorzitting vooral hun zorgen over de mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, bodemvervuiling en onveilige verkeerssituaties die het afvalpunt met zich mee zal brengen. En dat allemaal met een basisschool en een trapveldje op slechts twintig meter afstand.

Maar de discussie waaierde ook uit naar de alternatieve locaties binnen de ring. Waarom, blijven de bewoners zich afvragen, is er niet gekozen voor een tijdelijk afvalpunt in de Sluisbuurt? Dat is immers de komende jaren toch nog niet volledig bewoond. De gemeente bracht hier eerder tegenin dat het terrein van de Sluisbuurt is geserveerd voor ‘placemaking’, ofwel het gebied alvast bekend en aantrekkelijk maken voor eventuele toekomstige bewoners – en daar past een afvalpunt niet binnen. Een ander tegenargument van de gemeente: wegens al het bouwverkeer zou de locatie Sluisbuurt voor af- en aanrijdende personenauto’s niet geschikt zijn om afval weg te brengen; het doet wat vergezocht aan. Ook meldde de gemeente tijdens de hoorzitting dat een afvalpunt niet in het bestemmingsplan van de Sluisbuurt staat – maar zo’n afvalpunt ontbreekt ook in het bestemmingsplan van de Bedrijvenstrook Zeeburgereiland, grenzend aan de Sportheldenbuurt. Volgens de bewoners komt de keuze eigenlijk neer op twee stukken geschikt, braakliggend terrein, waarvan het ene métspelende kinderen in de buurt en het andere zonder.

Het laatste woord lijkt dus nog niet gezegd over de kwestie. Het is de komende weken duimendraaien, tot de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht aan het college – die dit advies overigens gewoon naast zich neer kan leggen.

Kettingreactie
Het nieuwe afvalpunt is in feite de uitkomst van een kettingreactie die begint bij het plan voor de nieuwe Javabrug op Java-eiland, waarvoor basisschool de Kleine Kapitein (die daar altijd al tijdelijk zou zitten) naar een nieuwe, permanente locatie aan de Cruquiusweg verplaatst gaat worden. Het Cruquiusgebied wordt de komende jaren omgebouwd tot woon-werkgebied, dus een school is welkom. Maar dit maakt ook dat het huidige afvalpunt aan de Cruquiusweg plaats moet maken voor de school, en hiervoor is vooralsnog dus de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland als meest geschikte locatie uit de bus gekomen. Het afvalpunt Cruquius is 17 juni definitief gesloten, dus de eerste stap is inmiddels gezet.