Nieuws

Gemeenteraad stuurt Van Poelgeest op pad voor openhouden ‘Nuonweg’

De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest moet op pad om met onder meer de gemeente Diemen tot een oplossing te komen voor het openhouden van de ‘Nuonweg’ voor lokaal verkeer van auto’s, fietsen en voetgangers, óók nadat volgend jaar de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg in gebruik wordt genomen.

Met een overweldigende meerderheid – alleen de fractie van Groen Links stemde tegen – gaven de raadsleden vandaag steun aan een initiatiefvoorstel van de VVD, dat was medeondertekend door D66, SP, Red Amsterdam en Trots.

Daniël van der Ree (VVD) sprak in zijn toelichting van het grote belang dat de ‘Nuonweg’ (officieel Overdiemerweg genaamd) sinds de tijdelijke openstelling van de oostzijde van IJburg heeft verworven voor voorziening in de dagelijkse behoeften van de bewoners van IJburg. Ruim 5000 IJburgers hebben dan ook de afgelopen weken op de website van de Maxis de petitie ondertekend om deze weg, als volgend jaar de nieuwe verbindingsweg met de A1 gereed zal zijn, niet af te sluiten. Van der Ree wees er op dat, toen in 1999 met betrokken partijen een convenant over de tijdelijke weg werd gesloten, de IJburgers een veel groter inwoneraantal, een belangrijk centrumeiland, een groot winkelcentrum en dus een gunstig vestigingsklimaat voor winkels werd voorgehouden. Omdat Amsterdam deze verwachtingen in de loop der jaren helaas niet waar heeft kunnen maken is de inhoud van het convenant inmiddels achterhaald evenals de afspraak uit 2010.
Door deze gewijzigde situatie, voldoet het aanbod op IJburg niet aan de eisen van haar bewoners en zijn de IJburgers aangewezen op voorzieningen buiten het eigen gebied. Afsluiting van de Overdiemerweg zou de bereikbaarheid van deze belangrijke voorzieningen ernstig belemmeren. Ook kinderen uit de omgeving die per fiets op IJburg naar school gaan zullen worden gedupeerd.
Ook de PvdA-fractie stemde vóór het voorstel. Wel werd het college tegelijkertijd verzocht om extra aandacht voor verbetering van het ondernemersklimaat op IJburg.

Lees ook:
Lichtpuntje voor ‘Nuonweg’ (26-11-2013)
Nuonweg dicht als OOIJ klaar is, Muiden en Maxis in het geweer (21-06-2013)
Dossier ‘Nuonweg’