Nieuws

Fietspad Diemerzeedijk versmald

Het brede fiets- en voetpad langs de zuidzijde van het Diemerpark – parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal – wordt versmald. Het pad ligt gedeeltelijk op de damwandconstructie. Door een combinatie van het zakken van het terrein binnen de damwand ten opzichte van het gedeelte buiten de damwand ontstaan scheuren in het asfalt.

“Dat kan tot gevaarlijke situaties lijden voor fietsers, skaters en andere gebruikers,” zegt een woordvoerster van stadsdeel Oost. “Daarom willen we er iets aan doen. De beste manier om het euvel te verhelpen lijkt op dit moment het verleggen van het pad (helemaal binnen of juist buiten de damwand) met als gevolg een versmalling van het pad. Het blijft breed genoeg voor alle gebruikers. Een voordeel is dat zo extra groen kan worden gecreëerd.”

De precieze planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Het streven is een en ander af te ronden voordat het recreatieseizoen begint.