Oost in Bedrijf

Eigenzinnig!

Tweede Paasdag 2011. Een groepje jongelui rijdt in hun auto door het centrum van Tilburg als plotseling een fietser de weg op rijdt; een aanrijding kan niet worden voorkomen. De fietser loopt ernstig letsel op, waaronder hersenletsel. Zij kan zich van het ongeval niks herinneren, ook niet waar ze vandaan kwam of waar ze naar toe ging. Via een oud-cliënte kom ik met haar in contact. Een ander kantoor had haar zaak beoordeeld en zag er niks in.

Eigenzinnig als ik ben meende ik dat – ook vanwege het ernstige letsel – op zijn minst een nader onderzoek moest worden gedaan naar de toedracht van het ongeval en nam de zaak in behandeling op basis van no cure no pay. Bovendien was cliënte als gevolg van het ongeval volledig arbeidsongeschikt geraakt, terwijl zij tot aan het ongeval had gewerkt en goede vooruitzichten had. Bovendien was ze afhankelijk geworden van de hulp van anderen.

De jongelui in de auto hadden (ook onder ede) verklaard dat cliënte plotseling van rechts de weg op was geschoten, ze hadden niks kunnen doen om de aanrijding te voorkomen.

Eén aspect was echter vreemd: cliënte zou in haar val een linkerspiegel van een rechts geparkeerde auto hebben afgebroken. Dat trok mijn aandacht: hoe kun je als je van rechts naar links rijdt en dan wordt aangereden, een spiegel afbreken van een auto die zich dan in feite achter je bevindt? Ik kon dat niet verklaren.

 

De verzekeraar van de auto beriep zich op overmacht en wees aansprakelijkheid van de hand. Dat werd bevestigd door de rechtbank aan wie we de zaak hadden voorgelegd. We besloten een ongevalsdeskundige de zaak eens te laten analyseren. Die bevestigde het vermoeden dat cliënte niet van rechts kon zijn gekomen, maar van links! Dat verklaarde ook de kapotte spiegel; de bestuurder kon dus wel degelijk onoplettendheid worden verweten. De puzzel viel in elkaar. Dat creëerde ruimte in de procedure in hoger beroep. En onlangs, ruim zeven jaar na dato kon deze kwestie alsnog op bevredigende wijze worden geschikt. Eigenzinnig, gelukkig!

Column Raoul van Dort

Van Dort Letselschade. www.vandortletselschade.nl/letsel.nl

Lees hier de andere columns van Raoul van Dort.