Nieuws

Eerste zelfbouwkavels Centrumeiland in 2016 in verkoop

Het college van B en W heeft gisteren het Investeringsbesluit Centrumeiland vastgesteld. Hierdoor kan de bouw op dit nieuwe IJburgse eiland van start gaan. Er komen ongeveer 1300 woningen, waarvan het grootste deel zelfbouw. Na de zomer worden de eerste 355 woningen op de markt gezet. In de eerste helft van 2018, als het eiland bouwrijp is, kan met de bouw worden begonnen. De verwachting is dat in 2026 Centrumeiland helemaal klaar is.

Op Centrumeiland komen ook onder meer sociaal maatschappelijke functies zoals een school, huisartsenpost en een kinderdagverblijf. Bij de inrichting van Centrumeiland is begin gekeken naar een gezonde inrichting van de openbare ruimte, zoals goede routes voor fietsers, voetgangers en hardlopers. Centrumeiland is het eerste eiland van IJburg 2.

Lees ook:
Veel belangstelling voor concept Stedenbouwkundig plan Centrumeiland (17-11-2015)
Veel meer over (het plan) Centrumeiland.