Nieuws

Ed Pelsterpark opnieuw besproken: nog geen overeenstemming

Inspraak waar je u tegen zegt. Afgelopen week kwamen bewoners, belanghebbenden en mensen van stadsdeel Oost voor de tweede keer bijeen om te praten over de toekomst van het Ed Pelsterpark. Op die plek ligt een Cruyff Court, dat voor veel plezier onder jongeren, maar ook voor veel overlast in de buurt zorgt. Het stadsdeel hoopt met de bijeenkomsten een breed gedragen herinrichtingsplan voor het park te creëren.

Na de eerste zogenoemde ontwerpsessie in februari zijn daar geopperde suggesties, en die uit de enquête gehouden onder buurtbewoners, verwerkt in drie concept inrichtingsmodellen: Een vergroenende variant, een met een multifunctioneel sportveld en een met een verdiept sportveld (ook multifunctioneel).

Alleen bij het vergroenende ontwerp blijft het Cruyff Court behouden, zij het in verkleinde vorm. De andere twee modellen gaan uit van een multifunctioneel veld, dat ook geschikt is voor andere sporten. Bij alle modellen komt er meer groen, meer speelgelegenheid en wordt door middel van hagen en rondingen een betere akoestiek gecreëerd. Ook wordt de rand om het park aangepakt, minder hang- en zitgeschikt.

Aanwezigen konden tijdens de deze tweede bijeenkomst per model aangeven wat ze goed en minder goed vonden. Ook jongeren konden dat doen. Zij vonden het model met een verkleind Cruyff Court het beste. Alle suggesties worden de komende tijd weer op het stadsdeelkantoor verwerkt.

Een deel van de oplossing van het probleem, zeiden medewerkers van het stadsdeel nadrukkelijk, ligt bij sociale betrokkenheid van de buurt in het park. En in het treffen van voorzieningen elders op IJburg, zoals extra voetbalveldjes. Twee bestaande veldjes worden daarom opgewaardeerd met kunstgras (op Steigereiland Noord in het voormalige Spyburgparkje, en in het Theo van Gohpark). Voor twee andere locaties – kavel 20 op Haveneiland en kavel 50 op Rieteiland – worden de mogelijkheden voor aanleg van kunstgrasveldjes onderzocht.

Vrijdag 13 april is de laatste bijeenkomst met bewoners rond het Cruyff Court, waarbij ook portefeuillehouder Lieke Thesingh aanwezig is. Er wordt dan een eindvisie opgesteld, zo breed gedragen mogelijk, die wordt voorgelegd aan de stadsdeelraad.  Als de meningen op 13 april nog teveel uiteen blijken, beslist de politiek over het eindlot van het Pelsterpark.

Lees ook:
Cruyff Court verdwijnt niet van IJburg (15-12-2011)
Drie keer zoveel pubers in 2020 (15-12-2011)
Twee extra kunstgrasvelden in mei, als de buurt het wil (20-03-2012)
Drie scenario’s Ed Pelsterpark gepresenteerd (20-03-2012)
Twee extra trapveldjes, om het Cruyff Court te ontlasten (22-02-2012)
Eerste ontwerpsessie: niet één functie dominant
Cruyff Court in het Ed Pelsterpark, ja of nee? (24-11-2011)
Bewonerscomité Ed Pelsterpark: ‘Er màg gevoetbald worden’ (24-11-2011)

1 Reactie

  1. Uit een enquete onder omwonenden (ingevuld door ongeveer 110 van 300 personen) volgt dat meer dan de helft het Cruyff Court in huidige vorm prima vindt. Tel daar alle andere IJburg kinderen en bewoners bij op. Dan kan de conclusie slechts zijn dat dit JCC gewoon behouden moet blijven.

    Vreemd dus dat in geen van de 3 scenario’s de bestaande situatie tot uitgangspunt is genomen. Zoals ook op de laatste bijeenkomst al werd geopperd; besteed die door het stadsdeel vrij gemaakte euro 250.000,– aan andere zaken in het park, maar laat het JCC gewoon liggen. Prima idee.

    Verkleining van het JCC lost qua overlast bovendien niks op. Zoveel werd tijdens de laatste bijeenkomst ook wel duidelijk. Kan iemand de noodzaak voor verplaatsing/verkleining dan nog eens uitleggen?

    Saillant detail. Huurder waarderen volgens de enquete het park met een kleine 8. Bewoners van koopwoningen hebben er slechts een magere 6 voor over. Bizar. Zijn huurders minder gevoelig voor overlast of vrezen kopers vooral voor waarde van hun woning??

    Laatste bijeenkomst wordt overigens verplaatst naar maandag 16 april, zo luidt het laatste nieuws.

Comments are closed.