Nieuws

Bewonersinspraak in bouwplannen op de kop van Sporenburg

De kogel is door de kerk. Er gaat gebouwd worden aan de Ertskade. Drie ontwikkelaars zijn in de race om daar middeldure huurwoningen te mogen bouwen. Uniek is dat omwonenden een flinke stem hebben in het uiteindelijke bouwontwerp.

Thijs Reuten, stadsdeelwethouder Grote Projecten van Oost, noemt het uniek. Voor zover hij weet is het nooit eerder voorgekomen dat bewoners van begin tot eind zoveel inspraak hebben bij een woningbouwproject. Reuten doelt op de nieuwe bouwplannen voor de Ertskade op Sporenburg in het Oostelijk Havengebied. Een braakliggend stukje land met een beladen geschiedenis, want de afgelopen jaren leverden ontwikkelaars en bewoners slag om de bouwplannen aldaar. Ooit had Fountainhead er moeten komen, maar crisis én succesvol verzet van omwonenden tegen een in hun ogen allesoverheersend appartementencomplex staken daar een stokje voor.

Dit keer is alles anders, want bewoners krijgen volop de gelegenheid hun stem te laten horen bij de ontwerpen van de drie ontwikkelaars die door het stadsdeel zijn uitgenodigd om hun bouwplannen in te dienen. Dat bleek al tijdens de bijeenkomst voor omwonenden, die op 3 februari werd gehouden in het Lloyd Hotel. De ontwikkelaars legden daar hun plannen voor aan een bomvolle zaal. Bewoners konden vragen stellen en suggesties aanleveren voor het definitieve bouwontwerp.

Toch is niet iedereen gelukkig met de komst van Fountainhead 2.0, weet Reuten. “Er zijn nog steeds bewoners die het liefst willen dat er niet wordt gebouwd, maar ik hoor genoeg andere geluiden. Bijvoorbeeld van mensen die hopen dat het nieuwe appartementencomplex, in volume de helft kleiner dan Fountainhead, een verrijking zal worden voor de buurt.”

Stemmen winnen
Die kans is groot, want de ontwikkelaars hebben voor hun ontwerpen spraakmakende architecten in de arm genomen. “Ze willen er iets moois van maken. Dat zal ook moeten om de stemmen van de omwonenden te winnen. Hun oordeel telt voor vijftig procent mee bij de definitieve keuze voor een ontwikkelaar; ze hebben dus veel invloed.”

Reuten is blij dat er gebouwd gaat worden. “In Oost stimuleren we de bouw van middeldure huurwoningen zodat ook mensen met een middeninkomen in de stad kunnen blijven wonen. Deze plannen leveren daar een bijdrage aan.”

In mei en juni vindt terugkoppeling en selectie plaats. Daarna gaat de winnende ontwikkelaar aan de slag met het definitieve bouwontwerp. Waarschijnlijk gaat dan in de zomer van 2015 de eerste paal de grond in.
Ertskade, Sporenburg.