Nieuws

Amsterdam Oost Verenigd: Van inspraak naar zeggenschap

De eerste niet-politieke groepering die straks meedingt naar een zetel in de bestuurscommissie is de vereniging Amsterdam Oost Verenigd. Lijsttrekker is Ardine Nicolaï (52, kunsthistorica en meer) met zo’n zeven jaar ervaring in bestuurlijk Amsterdam. Het afgelopen jaar vormde zij een eenmansfractie in de stadsdeelraad Oost.

Wat is er niet-politiek aan uw groepering?
Wij behartigen belangen van alle mensen die wonen, werken of actief zijn in Oost. Dat zijn niet – zoals bij een politieke partij – bij voorbaat mensen met dezelfde politieke opvattingen. Wij hebben ook geen verkiezingsprogramma. Een sociaal hart en oog voor groen, dat hebben we met elkaar gemeenschappelijk. De wensen van bewoners staan bij ons centraal. Zeggenschap, daar gaat het ons om.

Een sociaal hart en oog voor groen. Waar denkt u dan aan?
De bestuurscommissie krijgt uitvoerende taken op het gebied van welzijn, zorg, wonen. Daar zit nog veel ruimte voor keuzes, en daarvoor gaan we te rade bij bewoners. Wij willen extra aandacht geven aan mensen die aangewezen zijn op voorzieningen; die mogen niet het onderspit delven. Ook de inrichting van de openbare ruimte wordt, binnen stedelijke kaders, grotendeels aan de bestuurscommissie gedelegeerd. Wij zullen ons inzetten voor groen in het stadsdeel: van parken tot bomenrijen en plantsoentjes.

Hoe gaat u die belangen behartigen?
In stadsdeel Oost zijn veel bewonersgroepen actief. Niet alleen in een nieuwe wijk als IJburg, maar ook in de Indische Buurt, de Oosterparkbuurt en Watergraafsmeer. Amsterdam Oost Verenigd wil die groepen zeggenschap geven. En daarmee bedoelen wij meer dan inspraak. Wij zullen voor iedereen goed bereikbaar zijn. Verwerven we een zetel in de bestuurscommissie, dan kunnen we met de bewoners invloed uitoefenen op het beleid dat het stadsbestuur gaat maken. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoering van dat beleid past bij de wensen in de wijken.

U mikt op één zetel?
Er zijn er vijftien te vergeven, dus één zetel is het minste. Meer zou nuttig zijn, we hebben voldoende kandidaten op de lijst. En daarnaast hebben we een groeiende achterban van leden die onze ‘ogen en oren’ willen zijn.

Lees ook:
Stadsdelen vanaf 19 maart centraal bestuurd, bestuurscommissies krijgen vooral uitvoerende taken (21-02-2014)