‘Zeeburgereiland ligt in een zee van ruimte’

Hoeveel parken en sportvoorzieningen moet Zeeburgereiland straks hebben? Het antwoord op die vraag hangt niet alleen af van oppervlakte en inwonertal. Ook groen en voorzieningen in de omgeving spelen een rol.‘Sport en groen worden vergeten op Zeeburgereiland’ betoogt briefschrijver Mark […]

Mooi bouwen – maar wat is dat eigenlijk?

Onlangs nam de gemeenteraad een motie aan over stedenbouwkundige kwaliteit. De Stopera moet formuleren wat mooi bouwen is. Nota bene een van de kleinste fracties uit de raad – CDA – agendeert dit vraagstuk. Niet helemaal zonder vooringenomenheid, blijkt uit een […]

Verdeel de seks – en heers

De komst van een groot Erotisch Centrum houdt de gemoederen bezig. Maar zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn. De 21ste-eeuwse oplossing is in elk stadsdeel aanwezig. Terwijl Oost de erotische dans ontsprong, zijn Zuidas of NDSM aangewezen als kandidaat voor […]

Rechte Amstel, is het wel een rivier?

Onlangs ontstond ophef over stadsarcheoloog Jerzy Gawronski wegens grensoverschrijdend leidinggevend gedrag. Onbeantwoorde vraag is of hij ook dwingend was richting de uitkomsten van zijn langlopende onderzoek naar de Amstel. Onder de Amstel had nu in de boekwinkels moeten liggen. Vierduizend exemplaren waren […]

De vreemde windstreken van Amsterdam (vervolg)

Amsterdam deelt stadsdelen in op windrichting of combinaties daarvan. De taalkundige warrigheid van de indeling werkt stereotypering en tweedeling in de hand. Maak de namen van stadsdelen logisch, consistent en neutraal.Mijn vorige stuk ging over de ‘geonaardigheden’ van de Amsterdamse […]