De vreemde windstreken van Amsterdam (vervolg)

Amsterdam deelt stadsdelen in op windrichting of combinaties daarvan. De taalkundige warrigheid van de indeling werkt stereotypering en tweedeling in de hand. Maak de namen van stadsdelen logisch, consistent en neutraal.Mijn vorige stuk ging over de ‘geonaardigheden’ van de Amsterdamse […]

Een windmolenwijzer voor de kiezer graag

Van alle brandende kwesties staat één al meer dan een jaar in vuur en vlam. De windmolen. Maar de politieke partijen in de Stopera nemen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen geen duidelijk standpunt in. Van de 17 zoekgebieden voor megawindturbines tot zo’n […]