Natuur

Het Westerpark nu populairder dan het Oosterpark, Flevopark en Frankendael in bezoekersaantal gestegen

Het Oosterpark is niet meer het één na populairste park van Amsterdam. Het Westerpark heeft de tweede plek ingenomen. Twee andere parken in Oost zijn juist hard in populariteit gestegen: het Flevopark en Frankendael. Grote tegenvaller is onder meer het Diemerpark. Dat blijkt uit de resultaten van het Grote Groen Onderzoek van de gemeente Amsterdam.

Het Vondelpark is nog altijd het populairste park van de stad, zo blijkt uit de cijfers. 74 procent van de Amsterdammers komt er wel eens. Bij eerdere ‘Grote Groen Onderzoeken’ in 1996 en 2008 nam het Oosterpark de tweede plek in. Uit recent onderzoek blijkt dat het Westerpark nu populairder is, al liggen de cijfers dicht bij elkaar. Precies de helft van de Amsterdammers komt wel eens in het Westerpark, terwijl 48 procent wel eens het Oosterpark bezoekt. De populariteit van het Oosterpark is in vijf jaar tijd met 1 procent gedaald. Het Westerpark is juist met 5 procent gestegen. Over het Oosterpark zijn veelgehoorde klachten: de alcoholisten die in het park rondhangen en de hoeveelheid festivals en evenementen die het park volledig afsluiten.

Flevopark grootste stijger
In Oost zijn twee andere parken juist flink in bezoekersaantal gestegen: Flevopark en Frankendael. In 1996 bezocht slechts 10 procent van de Amsterdammers het Flevopark, in 2008 was dit 16 procent en in 2013 maar liefst 22 procent. Daarmee is het Flevopark de grootste stijger van alle parken van de stad.

Volgens planoloog Jos Gadet van Dienst Ruimtelijke Ordening die het onderzoek heeft geleid, komt dit vooral door de kapitaalkrachtige, hoogopgeleide nieuwe inwoners van Oost. “Uit onze cijfers blijkt dat vooral zij zorgen voor de toename van parkbezoeken binnen de ring. Oost is de afgelopen jaren veel gemengder geworden, er komen steeds meer stedelijk georiënteerde huishoudens bij, zoals studenten en startende gezinnen met kinderen. Wij zien in ons onderzoek duidelijk terug dat de populariteit van de parken meegroeit met de populariteit van de buurten in de stad.”

Glaasje bier of wijn
Volgens Gadet kunnen voorzieningen in de parken invloed hebben op de bezoekersaantallen. “Natuurlijk moet een park groen zijn, maar mensen vinden het vooral leuk om een doel te hebben. Ze willen in een park een speelplaats voor kinderen vinden, de krant lezen, koffie drinken of als het echt gezellig is een glaasje bier of wijn. In het Flevopark is wat dat betreft destilleerderij ’t Nieuwe Diep een grote trekker. Daar spreken de nieuwe bewoners uit de wijk in het weekend met elkaar af.” De destilleerderij is sinds 2010 gevestigd in een oud gemaal in het park.

Volgens de onderzoekers van de gemeente slaan dit soort investeringen in parken alleen aan als de wijk er klaar voor is. Blijven de investeringen rondom het park uit, dan blijven ook de bezoekers ook weg.

De investeringen en herinrichting van park Frankendael hebben wat dat betreft ook aangeslagen. Het ontwerp is aangepast, restaurant De Kas is er gekomen, er zijn schoolwerktuinen aangelegd, de oude gebouwen zijn gesloopt of hebben andere functies ingenomen en een ooievaar heeft zich op de oude fabrieksschoorsteen genesteld. Gadet: “Eigenlijk is hele park op de schop gegaan en dat heeft voor een toename aan bezoekers geleid.” In 1996 bezocht 7 procent van de Amsterdammers het park, in 2008 was dat 22 procent en in dit jaar 26 procent.

Ook het gebruik van het groen in woonwijken is gestegen. Mensen hechten steeds meer waarde aan het groen voor hun deur, zoals postzegelparken en moestuinen.

Tegenvallers op IJburg
Grote tegenvallers zijn het Diemerpark en het Theo van Goghpark op IJburg. Bezoekersaantallen op deze plekken blijven ver achter bij de verwachtingen. Slechts 12 procent van de Amsterdammers zegt wel eens in het Diemerpark te komen. Dit aantal is sinds 2008 stabiel. Het Theo van Goghpark is licht in populariteit gedaald, van 4 procent naar 3 procent. Overigens zijn de bezoekersaantallen van bijna alle parken en recreatiegebieden buiten de ring van Amsterdam gedaald. “Dat kan ook komen door het slechte weer gedurende het onderzoek,” merkt Gadet op. “In zo’n periode fietsen mensen minder snel naar een buitengebied. Dat kan een vertekend beeld hebben gegeven.’

Gadet vindt het opvallend dat IJburgers ‘hun’ parken zo weinig bezoeken. “Juist op IJburg wonen veel kapitaalkrachtige mensen, maar blijkbaar ligt hun oriëntatie op dit moment nog op parken binnen de stadsring. Misschien komt het doordat er nog weinig te doen is in de IJburgse parken, of doordat de parken zich nog moeten ontwikkelen tot een volwassen staat.”

Onderzoek
Het Grote Groen Onderzoek III werd afgelopen voorjaar door Dienst Ruimtelijke Ordening en  Bureau Onderzoek en Statistiek uitgevoerd. Hiervoor werden 3909 Amsterdammers ondervraagd over het gebruik van woonomgevingsgroen, parken en recreatiegebieden in de stad. De gemeente gebruikt deze gegevens voor beleidsvorming.

Lees ook:
Het Flevopark (24-09-2012)
Wildplukken in het Flevopark (27-04-2012)
Oosterpark niet langer parkietenpark (24-12-2012)
Diemerpark: sporten op het deksel van een doos (28-04-2011)