Monumentje voor ijverige ambtenaren

Het is vast niet de reden geweest dit bord te bekladden, redenen voor vandalisme zijn meestal verveling of ‘ik weet het niet, edelachtbare’, maar in dit tijdsgewricht moet alles uitgelegd. Er is geen wandelpad meer te vinden zonder vermanende of […]

‘Ik kan niet voor politieagent spelen’

De speeltuin bij de hoofdingang van het Flevopark is een favoriete plek voor ouders met kinderen. Buurtbewoonster Claire komt er graag, maar stuit op een prangend probleem. Bezoekers van de speeltuin zijn niet welkom op het toilet van de aangelegen […]