Nieuws

VvE-besturen: ‘Ook particuliere eigenaren kunnen meer samen doen’

De opstart van het periodiek overleg tussen de Verenigingen van Eigenaren op IJburg gaat met horten en stoten. De laatste bijeenkomst, begin juni, trok niet meer dan acht van de inmiddels meer dan zestig VvE-besturen. Er stonden dan ook vooral lege stoelen in de vergaderruimte die in het IJburg College was gehuurd. Gebrek aan belangstelling? Concurrentie van de avondvierdaagse?

Martijn Burgers, bestuurder van de Vereniging van Eigenaren van Blok 46A en een van de initiatiefnemers voor dit overleg, heeft het bij de afwezigen nagevraagd: “Inderdaad stonden de avondvierdaagse en andere beslommeringen de opkomst in de weg. Kennelijk moeten we data beter afstemmen en ook nog eens extra ons best doen om VvE-besturen op IJburg ervan te overtuigen dat ook zij gemeenschappelijke belangen hebben.”
Peter Luijters (Blok 7) en Burgers namen vorig jaar het voortouw bij het op poten zetten van het periodiek overleg tussen VvE’s. Volgens hen zouden de VvE-besturen minstens tweemaal per jaar bijeen moeten komen. Om actuele onderwerpen te bespreken die de eigenaren bezighouden. En om namens de particuliere eigenaren invloed te kunnen uitoefenen op het vormgeven van de IJburgse samenleving. Marktmeester Stef Spigt ondersteunt hen daarbij. Spigt: “Sinds IJburg tien jaar geleden begon te groeien, hebben allerlei instanties zich over de opbouw van onze samenleving gebogen. Je hebt het IJburgberaad en het Overleg Bedrijfsonroerend Goed. De corporaties, de bouwconsortia, het stadsdeel, de gehandicaptenzorg, alle partijen praten mee en komen op voor hun belangen. De huurders weten zich in al dat overleg vertegenwoordigd door de woningcorporaties. Een vertegenwoordiging voor IJburgers met een koopwoning bestaat op dat niveau eigenlijk niet.”

De IJburgers met een eigen huis – en dat zijn er nogal wat – zijn wel per blok met elkaar verbonden, ieder in hun Vereniging van Eigenaren. De wettelijk verplichte VvE’s moeten het onderhoud en beheer van de blokken zeker stellen. Met de oprichting van het Bestuursoverleg VvE’s hopen Burgers en Luijters een gezamenlijke inbreng op IJburg mogelijk te maken, om te beginnen door het onderling contact tussen VvE’s te bevorderen. Burgers: “Ook in de laatste vergadering bleek weer hoe zinvol het is om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.”

Er kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Vorig jaar werd in samenwerking met medewerkers van de politiepost IJburg gesproken over veiligheid. Op de volgende vergadering zou het energieverbruik centraal kunnen staan: hoe ga je als VvE zo goedkoop en duurzaam mogelijk om met energie, waar moet je op letten bij het inkopen ervan en wat kun je eventueel samen doen met andere VvE’s? Ook de problematiek van gemengde woonvormen (huur/koop) zal in het overleg van de VvE-besturen aan de orde komen.
De volgende bijeenkomst staat gepland voor oktober/november. Veel VvE-besturen hebben inmiddels aangegeven dan wel van de partij te zijn.

Contact
Uitnodigingen voor het VvE-bestuursoverleg worden per e-mail verstuurd. Inmiddels zijn van een kleine veertig VvE-besturen de contactgegevens bekend. Van de volgende blokken ontbreken die gegevens nog: Blok 1, 3, 8, 10A, 10B, 12A, 12B, 13B, 15, 21, 22A, 22B, 25A, 25B, 33, 34, 37, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51B, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66 en 67.
Ben je bestuurslid van een VvE in een van deze blokken en wil je deelnemen, stuur dan een e-mail aan vveijburg@gmail.com.

Lees ook:
Bestuursoverleg VvE’s IJburg (27-10-2011)
Veiligheid op IJburg: ook de burger heeft een rol (27-10-2011)