Nieuws

Veiligheid op IJburg: ook de burger heeft een rol

De politie op IJburg wil graag met zoveel mogelijk organisaties samenwerken om de veiligheid op het eiland te verbeteren. Ook met de verenigingen van eigenaren (VvE’s) zijn nu contacten gelegd.

Bij het voorkomen èn oplossen van bijvoorbeeld diefstal en inbraken kunnen burgers een belangrijke rol spelen. Huurders op IJburg kunnen daarover worden bereikt via de woningcorporaties. Voor contact met alle woningeigenaren ziet de politie de VvE’s als een goed aanspreekpunt. In een recent overleg van VvE-besturen zijn hierover afspraken gemaakt, ook over het verspreiden van voorlichtingsmateriaal.

IJburg is volgens de politie een veilige wijk. Zeker vergeleken met oudere buurten in Amsterdam. Diefstallen, inbraken, overvallen? “Het komt hier voor, maar statistisch gezien niet vaker dan in een rustig dorp als Uithoorn,” zegt inspecteur Bert Vagevuur, plaatsvervangend chef van het wijkteam IJburg van de politie Amsterdam-Amstelland. Toch vindt hij ieder incident er één te veel. “We werken er hard aan om de aantallen terug te brengen. Begin oktober zaten we met een kleine zestig aangiftes op de helft van de stand van vorig jaar. Dus je ziet een dalende lijn. Maar het kan nog beter.”
Om de veiligheid te verbeteren vindt de inspecteur samenwerking met de bewoners erg belangrijk. “De politie kan niet 24 uur per dag overal toezicht houden. Daarvoor hebben we echt de burgers zelf nodig.”

Preventie
Wat kan de burger doen? Om te beginnen kan iedereen zelf aandacht besteden aan preventie. Vagevuur: “Het hang- en sluitwerk in een nieuwe wijk als IJburg voldoet uiteraard aan de laatste eisen, maar als je je ramen openlaat als je weggaat, of je buitendeur niet op slot doet omdat je denkt dat je zó weer terug zult zijn, dan maak je het dieven wel erg gemakkelijk.” En wat de woonblokken betreft: “Insluipen hoeft niet eens, de dief drukt op een willekeurige bel en er wordt ongezien opengedaan. Of ze lopen mee als iemand het gebouw binnengaat. Goedemiddag, ik kom voor nummer 130, en binnen is hij. Of zij, vergis je niet…” En dan de deuren van je parkeergarage: “Hoe langzaam ze ook sluiten, altijd blijven wachten tot ze helemaal dicht zijn. De gelegenheid maakt de dief. Let wel, ruim tachtig procent van de inbraken wordt gepleegd door mensen die niet verder dan drie kilometer weg wonen. Dus uit de eigen wijk.”

Opletten
Een bijzondere vorm van preventie is dat burgers de boel een beetje in de gaten houden, de sociale controle. Vagevuur: “Kapotte lampen in het trappenhuis, niet afgesloten hekken van binnentuinen of parkeergarages, alle bewoners van een blok moeten zich er verantwoordelijk voor voelen dat zoiets zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Huurders kunnen dergelijke zaken melden bij hun huismeester, eigenaren kunnen daarvoor terecht bij hun VvE-bestuur.”
En vooral: “Oog hebben voor dingen die niet gewoon zijn, en dan de politie waarschuwen. Iedereen weet zo ongeveer welke mensen in zijn buurt thuishoren en wie niet. Zien ze iets ongebruikelijks – een vreemde auto die al weken in een hoekje van de parkeergarage staat, een geblindeerd busje dat nu alweer voor de derde keer langzaam door de straat rijdt – dan is het niet vreemd om het kenteken te noteren en via 0900-8844 de politie te informeren.”
En dan is er nog het zogenaamde ‘besmettingsgevaar’: “Het komt vaak voor dat daders kort na een inbraak nog eens toeslaan in hetzelfde blok, dezelfde straat. Daarom zeggen we: is er ergens ingebroken, dan kunnen de VvE-besturen via social media de omwonenden op de hoogte stellen.”

Verzekeren en vastleggen
De burger heeft ook een administratieve taak. Een goede inboedelverzekering afsluiten, bijvoorbeeld. En foto’s maken van je dure sieraden of andere spullen. Vagevuur: “Als je die foto’s bij je verzekeringspapieren bewaart dan kunnen we ze gebruiken bij de opsporing. Op deze manier valt er via Marktplaats nog wel eens iets terug te vinden”.
En dan, als je de pech hebt dat er toch iets wordt gestolen, dan is het belangrijk om even niets aan te raken en direct de politie te bellen, in dit geval 112. “Peuken, haren, vingerafdrukken. Het sporenonderzoek ofwel forensisch onderzoek is essentieel voor de opsporing. We besteden er veel aandacht aan.” En aangifte doen? Vagevuur: “Zonder aangifte kunnen we niets ondernemen. Dus aangifte is noodzakelijk.”

Foto:
Oplettende burgers zijn van groot belang bij het tegengaan van criminaliteit. Ruim tachtig procent van de inbraken wordt gepleegd door mensen die voor hun daad niet verder hoefden te reizen dan een kilometer of drie.