Nieuws

Bestuursoverleg VvE’s IJburg

Als het over het inrichten en stimuleren van de IJburgse samenleving gaat, zijn er tal van instanties die zich daar, al of niet gezamenlijk, over buigen. Het overleg Bedrijfs Onroerend Goed (BOG), het stadsdeel Oost, de bouwconsortia, de gebiedsmanager, de winkelstraatmanager, de marktmeester, de scholen, de gehandicaptenzorg, de vrijwilligersorganisatie. IJburgers die een woning huren worden in dat overleg vertegenwoordigd door hun woningcorporaties. Een vertegenwoordiging van de IJburgers met een koopwoning – en dat zijn er nogal wat – bestond tot nu toe echter niet.

De bewoners zijn alleen per blok met elkaar verbonden, ieder in hun Vereniging van Eigenaren. Die VvE’s zijn wettelijk verplicht om het onderhoud en beheer van de blokken zeker te stellen. Onderling contact tussen VvE’s en een gezamenlijke inbreng in het reilen en zeilen van IJburg ontbrak tot voor kort. Met de recente oprichting van het Bestuursoverleg VvE’s IJburg is daar verandering in gekomen. Oprichters Peter Luijters (blok 7) en Martijn Burgers (blok 46A) willen met alle VvE-besturen minstens tweemaal per jaar bijeen komen voor de bespreking van actuele onderwerpen. Marktmeester Stef Spigt ondersteunt hen daarbij.

Bent u VvE-bestuurder en wilt u inhaken, stuur dan een e-mailbericht aan vveijburg@gmail.com.