Nieuws

Vignet vanaf 2022 verplicht voor elke boot

Alle boten die door Amsterdams water varen moeten vanaf dit jaar een vignet hebben. Dankzij de chip in dit vignet krijgt de gemeente inzicht in de drukte op het water, zodat zij indien nodig kan ingrijpen om een veilige doorvaart te garanderen. Daarnaast helpt het vignet om gestolen of verdwenen boten op te sporen. 
Er zijn twee soorten vignetten. Wil je alleen tochtjes door Amsterdam maken, dan neem je een Doorvaartvignet (€40 euro voor 3 jaar). Wil je daarnaast de mogelijkheid hebben om onderweg ergens aan te leggen, dan heb je een BHG-vignet (Binnenhavengeldvignet) nodig. 
Een vignet is verplicht voor alle pleziervaartuigen met een motor, dus niet voor kano’s, kajaks of rubberboten zonder harde bodem. Wie zonder vignet door Amsterdam vaart, riskeert een boete van €95. Voor vaartochtjes op het IJ is geen vignet nodig.