Nieuws

Sportpark Diemerpark wordt uitgebreid met extra velden en parkeerplekken

Het veelbesproken Sportpark IJburg in het Diemerpark wordt uitgebreid met een hockeyveld, een voetbalveld en drie oefenveldjes. Ook wordt het parkeerterrein vergroot, van 42 tot 90 plekken, en komt er een breng- en ophaalstrook in het Diemerpark. De werkzaamheden starten in 2025, naar verwachting in 2028 zijn de velden klaar.

Het parkeerterrein is afgesloten, behalve tijdens competitiewedstrijden. Hierdoor zal overlast door auto’s in de woonbuurten verminderen en neemt de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers toe.
De ecologische kwaliteiten van het park worden versterkt met meer beplanting en groene passages. Het Diemerpark heeft de grootste biodiversiteit van alle parken in Amsterdam. Er broeden ongeveer zestig soorten vogels in het park, waaronder ook bijzondere en bedreigde vogels zoals de nachtegaal, de spotvogel, de snor, matkop en dodaars.Het sportpark is veelbesproken omdat er lang is gebakkeleid over uitbreiding. Voetbalclub AFC IJburg en hockeyclub AHC IJburg kampen al jaren met wachtlijsten voor jeugd, maar het Diemerpark maakt deel uit van een ecologische verbindingszone die loopt van ’t Gooi tot Broek in Waterland, wat het inpassen van sportvelden en parkeren lastig maakt. Bij het tekenen van IJburg waren sportvelden gepland op IJburg 2, maar door vertraging en het ontbreken van voorzieningen op IJburg 1 zijn de sportvelden destijds met spoed in het Diemerpark gerealiseerd. 

Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege noemt het geweldig nieuws voor kinderen die bij de verenigingen op de wachtlijst staan en voor beide sportverenigingen die nu kunnen bouwen aan een duurzame toekomst in het Diemerpark met bijhorende faciliteiten zoals een vast clubhuis. “Bij nieuwbouwwijken horen voorzieningen zoals winkels, horeca, kunst en cultuur, maar absoluut ook sport- en spelmogelijkheden. Bij de uitbreiding van de sportvelden in het Diemerpark kwamen we de knel met verschillende belangen namelijk de natuurwaarde van het park en het meegroeien met de wijk. Uiteindelijk hebben we samen met de buurt en de sportverenigingen een oplossing gevonden.”

‘Nieuwe oplossing voor het parkeerprobleem’
Over parkeren staat er in de raadsbrief van wethouder Mbarki (sport): ‘Om de parkeerproblemen op te lossen heeft het college besloten het parkeerterrein uit te breiden tot 90 plekken en een Kiss&Ride-strook met acht opstelplekken aan te leggen. De verzinkbare paal in de Oeverzeggestraat blijft, maar gaat in dit voorstel ook omlaag tijdens trainingen. Het parkeerterrein is tijdens trainingen gesloten met een slagboom. Het parkeerterrein gaat alleen open als er een wedstrijd wordt gespeeld.

Nieuwe sportvelden in 2028 klaar
De voorbereiding van de aanleg van de nieuwe sportvelden wordt zo goed en duurzaam mogelijk aangepakt en gaat enkele jaren duren. Om de velden te kunnen aanleggen moet het Jan Beijerpad worden verlegd. Ook is een nieuwe ringleiding nodig voor de afvoer van grondwater en gassen uit de vuilstort onder het sportpark. Sommige werkzaamheden in de ondergrond kunnen alleen in de winter plaatsvinden. De velden krijgen een onderbouw van schuimbeton, om ongelijke zettingen op te vangen. Er wordt gebruik gemaakt van waterberging in kratten om hittestress te voorkomen. Verwacht wordt dat de velden in het najaar van 2028 klaar zijn.

Lees hier veel meer over de geschiedenis van de sportveldenparkeren en natuurwaarden in het Diemerpark.