Nieuws

Nieuwe horeca welkom in Oost

Dinsdag 16 oktober heeft de deelraad de nieuwe horecanota met een meerderheid van stemmen aangenomen. Het stadsdeel juicht meer horeca in Oost toe, maar bekijkt per buurt wel goed welk type het beste past. Daarmee zijn echter niet bij alle raadsleden de zorgen verdwenen.

Lust, geen last
Horeca verhoogt de levendigheid van een buurt, daar is het merendeel van de bewoners van Oost het over eens. Tijdens de politieke avond die de deelraad begin 2012 organiseerde in TrouwAmsterdam werd de vraag gesteld of horeca een lust of een last is. Alle aanwezigen (op één na) beantwoordden de vraag met: “lust”. Tegelijkertijd tonen recente voorbeelden ook de mindere kanten ervan. De Harbour Club en eerder Club Panama, twee publiekstrekkers in het Oostelijk Havengebied, bezorg(d)en door de geluidsoverlast veel buurtbewoners letterlijk hoofdpijn. Club Panama moest haar deuren daardoor zelfs tijdelijk sluiten.

Culturele horeca
Het stadsdeel zoekt de oplossing onder andere in horecaconcentratiegebieden. Nu al is de meeste horeca te vinden aan vier economische assen: de Wibautstraat, de Linnaeusstraat/Middenweg, met dwars daarop een derde as: de Eerste Oosterparkstraat, de Eerste van Swindenstraat en de Javastraat. En tot slot de IJburglaan/Oostelijke Handelskade. Nieuwe horeca is daar welkom. Dit geldt niet voor woongebieden. In gemengde gebieden bekijkt het stadsdeel per keer of en zo ja welke categorie horeca het beste past. Een aanvraag voor een nieuwe disco of een 24-uur geopende horecagelegenheid, waarmee de gemeente Amsterdam onder andere in Oost een proef start, maakt in gemengde buurten geen enkele kans.

Voor culturele horeca gelden overigens andere regels. Om hun overlevingskansen te vergroten mogen culturele en maatschappelijke instellingen horeca exploiteren, zelfs als in het bestemmingsplan eigenlijk geen horeca was opgenomen. Voorwaarde is wel dat de horeca ondergeschikt blijft aan de culturele activiteiten. Dankzij een amendement van D66 mag dit type etablissement nu ook enkele keren per jaar langer dan gebruikelijk open blijven – een vurige wens van Studio/K aan het Timorplein.

Voor de meeste fracties zijn dit voldoende garanties voor een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Alleen Méérbelangen en de SP zijn er niet gerust op dat de bewoners in gemengde buurten rustig kunnen wonen.

Terrassen
Door een recente uitspraak van de Raad van State zijn voortaan in heel Amsterdam winterterrassen toegestaan en mogen die ook het hele jaar door worden verwarmd. Het stadsdeel zal doen wat het kan om ondernemers ertoe te bewegen om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Het bestuur staat open voor tijdelijke horeca. Verwacht wordt dat dit steeds vaker zal voorkomen. En last but not least: voortaan mag weer staand op terrassen gedronken worden.

Jan-Bert Vroege (D66): “Afgelopen vrijdag is in de Wibaustraat een nieuw restaurant geopend, Baut. Het derde in één maand. Ook de pers reageerde laaiend enthousiast. Voor veel Amsterdammers is de Wibautstraat niet meer de lelijkste straat van Amsterdam, maar een straat waar veel leuke dingen gebeuren. Dat is de kracht van horeca. Deze horecanota bevat veel handvatten om Oost nog aantrekkelijker te maken. Wij vinden dat er een goede balans is gevonden tussen ondernemen enerzijds en recreëren en uitgaan anderzijds. Ook de belangen van bewoners zijn meegewogen. De hoteleigenaars die ik sprak over de plannen voor de sociale convenanten reageerden verder allemaal erg enthousiast.”

Bij overlast treedt een stappenplan in werking. Houdt een horecaondernemer zich niet aan de openingstijden of zorgt hij voor grote overlast, dan kan hij in het uiterste geval zijn exploitatievergunning verliezen. De horeca-overlasttelefoon (020-4214567) is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Door Patricia Kersbergen