Nieuws

Samenleven niet in ieder woonblok even gemakkelijk

Een van de kenmerken van IJburg is dat er vaak verschillende bewonerscategorieën in één blok wonen. Maar sommige sociale huurders hebben een heel andere binding met hun omgeving dan eigenaren. Hoe houd je de diverse blokken leefbaar? Hoe kan een VvE het beste inspelen op problemen?

Dergelijke vragen kwamen onlangs aan de orde tijdens het halfjaarlijks overleg van VvE-besturen in het IJburg College. Onder leiding van Paul Engel – bewoner van een woonblok met honderddertig woningen (waarvan ruim de helft sociale huur) en in het dagelijks leven organisatieadviseur en coach – wisselden zo’n dertig deelnemers hun ervaringen uit. Zeer gevarieerde ervaringen, zo bleek al snel. Van eindeloze spanningen en ergernissen tot harmonie en saamhorigheid. En alles er tussenin.

Blijven praten
Wat is het geheim voor een leefbaar blok? Blijven praten, dat was voor velen het devies. Dingen samen doen en naar elkaar luisteren. Niet alleen overleg tussen de eigenaren, maar ook huurders bij het reilen en zeilen in het gebouw betrekken. Bijvoorbeeld door een bewonerscommissie te vormen. Ook aan de woningcorporaties werd een belangrijke rol toegedicht. Zij zouden huurders die overlast bezorgen actief kunnen aanspreken en VvE-bestuurders – toch meestal goedwillende amateurs – met raad en daad terzijde kunnen staan.
Ook zouden corporaties kunnen zorgen voor de aanstelling van een huismeester, zoals hier en daar al het geval is. Niet zozeer voor het technisch beheer maar juist als sociaal beheerder. De huismeester als aanspreekpunt, iemand die alle bewoners kent en kan bemiddelen als er iets aan de hand is. Of – in een tijd van bezuiniging – kan de corporatie een rol spelen bij het aanwijzen van een of meer bewoners in een blok als ‘best person’, een soort dorpsoudsten, die het vertrouwen van alle medebewoners genieten.

Komt er nog een vervolg op deze avond? Allereerst zullen de verzamelde ideeën worden geplaatst op het VvE-forum op de website www.halloijburg.nl, waar VvE-bestuurders verder met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ook de besturen die niet aanwezig waren kunnen daar hun zegje doen. Ook het IJpartneroverleg zal bezien hoe zij aan de gedachtenvorming een actief vervolg kan geven.

Lees ook:
VvE-besturen: ‘Ook particuliere eigenaren kunnen meer samen doen’ (27-06-2013)