Nieuws

Grachten weer op vaardiepte

Er kan bijna overal op IJburg weer gevaren worden. Waternet heeft de afgelopen maanden, in opdracht van de gemeente Amsterdam, het binnenwater op vaardiepte gebracht. Op de meeste plekken is dat 1 meter 50.

Alleen de Profiltigracht en de Hollandiagracht zijn nog niet volledig op diepte. Hier is extra onderzoek nodig. Oorzaak is de sterke toeloop van zand vanuit de taluds. Omdat verder baggeren verzakkingen zou kunnen veroorzaken is het werk op die stukken gestaakt. Projectbureau Oost van de gemeente Amsterdam gaat nu onderzoeken wat de oorzaak is van de zandtoeloop. Mogelijk zijn ter plaatse géén of onvoldoende voorzieningen aangebracht om de toeloop te voorkomen. Nadat dit onderzoek is uitgevoerd en eventueel verbeteringen in de constructie zijn aangebracht, kunnen de wateren alsnog op diepte gebracht worden. Tot dan geven borden geven aan dat het water nog ondiep is.

Wil je meer informatie? www.waternet.nl.

Lees ook:
Bruggen opgehoogd voor doorvaart (21-11-2011)