Nieuws

Petitie voor fietstrap zuidzijde Schellingwouderbrug

Naarmate de ontwikkeling van Zeeburgereiland vordert, neemt ook de verkeersdrukte rond het gebied toe. Bewoners, omwonenden en schoolgaande jeugd zouden baat hebben bij de aanleg van voetgangerstrappen met een fietsgeul aan de zuidzijde van de Schellingwouderbrug. Aan de noordzijde van de brug, aan de kant van Landmarkt, bestaat zo’n korte en veilige route al.
Voordelen van de trap: (jeugdige) fietsers en voetgangers zijn korter op de brug en hoeven geen snelverkeer te kruisen. Ook ontstaat er een betere verbinding met Noord: bewoners van Zeeburgereiland kunnen lopend naar Landmarkt en bereiken heel landelijk Noord als recreatieve groenlocatie.
Het stadsdeel heeft begrip voor het voorstel, maar formeel is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de brug. Een bezorgde ouder uit Schellingwoude is een petitie gestart. Ben je ook voorstander van de aanleg van trappen bij de brug, onderteken dan de petitie via https://trappenschellingwouderbrug.petities.nl