Nieuws

Wat kan beter in de vijf buurten van Oost?

Het stadsdeel heeft een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste verbeterpunten die zij per deelgebied voor 2016 heeft onderscheiden. Hieronder zetten we – per wijk – enkele speerpunten op een rij.

Watergraafsmeer:
Betere match tussen vraag en aanbod van woningen. Doel: ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen.
Minder wateroverlast door het realiseren van waterberging en meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Beter onderhoud van de openbare ruimte.

IJburg/Zeeburgereiland:
Meer samenwerking met bewoners.
Uitbreiding voorzieningen voor jongeren op IJburg.
IJburg en Zeeburgereiland verder ontwikkelen en afronden, rekening houdend met de behoeften van bewoners en ondernemers.
Creëren van meer en betere verbindingen van IJburg en Zeeburgereiland met de omgeving.

Indische Buurt:
Meer kansen voor jeugd in een achterstandspositie (meer stageplaatsen, beter pedagogisch klimaat en terugdringen overgewicht).
Minder inbraken, spanningen onderling en overlast door jeugdgroepen om zo het veiligheidsgevoel te vergroten.
Meer en beter groen, onveilige en verloederde openbare ruimte aanpakken, stimuleren van duurzaamheid bij bewoners en ondernemers.

Oostelijk Havengebied:
Meer speelplekken en activiteiten voor de jeugd in de dichtbevolkte en stenige omgeving.
Behoud van het evenwicht tussen het aantal sociale huurwoningen en andere woningen.
Water en duurzaamheid. Het water benutten; meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid faciliteren.

Oud-Oost:
Meer perspectief voor jongeren door scholing, stages, werk en betere aanpak van de armoedeproblematiek.
Verbeteren verkeersveiligheid. Meer groen, betere luchtkwaliteit en meer hernieuwbare energie.
Voldoende betaalbare woningen om mensen die daarop zijn aangewezen in Oud-Oost te kunnen laten blijven wonen.

Zie voor het complete overzicht www.amsterdam.nl, zoekterm ‘gebiedsplannen Oost’.

Zie hier nog ’s de prioriteiten van 2015.