Nieuws

Uitspraak MuzyQ uitgesteld

De rechter doet 21 december geen uitspraak inzake het kort geding dat het stadsdeel tegen de eigenaar van MuzyQ heeft aangespannen. Op initiatief van het stadsdeel is op verzoek van beide partijen de uitspraak uitgesteld naar 1 februari. Het dagelijks bestuur van Oost wil niet voor een voldongen feit worden geplaatst en daarom eerst alle mogelijke vervolgstappen zorgvuldig afwegen met de stadsdeelraad.

Op 7 december 2011 diende het kort geding dat Stadsdeel Oost heeft aangespannen tegen de eigenaar van het pand van MuzyQ. Het stadsdeel is naar de rechter gestapt omdat het gebruik wil maken van het recht om het pand aan te kopen. Op 21 december zou de rechter uitspraak doen. Tijdens het kort geding heeft de rechter aan beide partijen voorgesteld om door middel van mediation te proberen om alsnog tot overeenstemming te komen. Het stadsdeel is daar ter plekke niet mee akkoord gegaan, mede omdat hiervoor geen mandaat was van de stadsdeelraad.

Verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh: ‘De stadsdeelraad is zeer betrokken bij dit dossier. Ik wil hen in de gelegenheid stellen om alle mogelijke vervolgstappen zorgvuldig te kunnen afwegen voordat de rechter uitspraak doet. Mediation is een van die mogelijkheden.’ Het stadsdeel heeft aan de eigenaar van MuzyQ voorgesteld om uitstel bij de rechter te vragen. Die heeft hiermee ingestemd en de rechter heeft dit verzoek ingewilligd.

In januari bespreekt het DB alle mogelijke vervolgstappen met de stadsdeelraad. Het stadsdeelbestuur maakt na deze vergadering zo snel mogelijk bekend wat de volgende stap in deze zaak wordt. Lieke Thesingh: ‘Er staat voor mij een ding voorop. Ik wil de financiële gevolgen voor het stadsdeel zoveel mogelijk beperken. Daartoe wil ik alle mogelijke opties met de stadsdeelraad afwegen.’

Lees ook:
Procedure tegen eigenaar MuzyQ (12-10-2011)
Stadsdeel Oost naar rechter om MuzyQ? (30-09-2011)
Stadsdeel koopt muziekmakerscentrum in Oost (14-06-2011)
Comeback kid Elatik (15-11-2010)
PvdA Oost stapt op (11-10-2010)