Oost in Bedrijf

OAR zoekt voorzitter en leden

• De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) heeft binnen het Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR) in Amsterdam meegewerkt aan een gezamenlijke inspraakreactie over de concept WMO-verordening 2015 van de gemeente Amsterdam. U kunt deze bij ons opvragen!

• Heeft u via het WMO-loket problemen bij een woningaanpassing? Dan horen wij dat graag van u, telefonisch of via de mail.

• Op vrijdag 3 oktober a.s. staan wij op de informatiemarkt Watergraafsmeer, van 15.30 tot 18.30 uur in de Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20.

• In Oost zijn diverse ‘Buurtkamers’ waar informatie over onder meer Wonen en Zorg wordt uitgewisseld door en voor bewoners, bijvoorbeeld in het Oostelijk Havengebied op woensdag en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur bij BuurtSoos Java-eiland, ‘The Gastrobar’ Sumatrakade 613, ingang Kratontuin.

De vereniging OAR-Oost is op zoek naar nieuwe (aspirant-) leden, een voorzitter en een penningmeester. Heeft u belangstelling, meld u dan bij ons aan!
Wij zijn bereikbaar via e-mail: secretarisOARoost@gmail.com of telefonisch via 020-6943748 of 06-51196725.