OAR zoekt voorzitter en leden

• De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) heeft binnen het Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR) in Amsterdam meegewerkt aan een gezamenlijke inspraakreactie over de concept WMO-verordening 2015 van de gemeente Amsterdam. U kunt deze bij ons opvragen! • Heeft u […]

Eenzaamheid is een grote zorg

Wie bekommert zich om de ouderen in Oost? Dat doet de Vereniging Ouderen Adviesraad (OAR), een team dat het dagelijks bestuur van Oost gevraagd en ongevraagd adviseert over welzijn van ouderen, in de ruimste zin van het woord. “We zijn […]