Nieuws

Nog steeds geen wc in Park Frankendael: ‘Ik ben heel erg voor buurtparticipatie. Maar uiteindelijk kom je op deze manier niet veel verder.’

Bezoekers van Park Frankendael met sanitaire aandrang kunnen beter maar hond zijn. Die hebben een heel fijn en best groot eigen veldje waar ze vrijelijk kunnen piesen en poepen. Maar dan de parkbezoekende mens. Die wacht al meer dan twee jaar op iets wat op een toilet lijkt. En het ziet ernaar uit dat deze mens, al wandelend in Frankendael, nog veel langere tijd haar of zijn plas moet ophouden. Of in het beste geval naar Intratuin moet oversteken, want het dichtstbijzijnde openbare toilet is toch al gauw tien minuten in lichte draf met geknepen billen.

Eind 2017 leek er verlichting op komst toen Bregt Balk, bewoonster van Oost, voorstelde om een toilet in zowel Park Frankendael als in het Flevopark te plaatsen. Alleen het voorstel voor Frankendael haalde het gebiedsplan (voor 2018) en daarmee was het ambtelijk spel op de wagen. Althans, zo leek het, want het duurde nog tot eind februari 2019 voordat dit voorstel was uitgewerkt tot een gedegen ‘haalbaarheidsonderzoek’. Belangrijkste conclusie: er moeten vervolggesprekken komen. Hoe de bezoekers van het park in de tussentijd van de kramp in hun blaas zouden moeten afkomen bleek niet uit het onderzoek.

“Ik ben toen heel erg boos geworden,” zegt Bregt Balk nu terugkijkend. “Misschien was dat niet goed van mij, maar ik vond de uitkomst vrij teleurstellend. En het duurde zo lang, het was zo ambtelijk. Er werd heel erg gedacht in onmogelijkheden.” Vanaf dat moment was de liefde van Balk voor haar eigen initiatief behoorlijk bekoeld. Maar bij het stadsdeel niet.

In de loop van 2019 leek er enige beweging in dit dossier te komen, al moesten de leden van de stadsdeelcommissie nog wel bijna maandelijks vragen naar de voortgang. In augustus bleek dat de bedachte tijdelijke oplossing er toch niet zou komen en bovendien, zo zei de betrokken ambtenaar, had Oost de conclusie getrokken dat ‘toiletvoorzieningen stadsdeel-overstijgend zijn’ en werd het vraagstuk van dat ene toiletje in Frankendael doorgespeeld aan de centrale stad.

Deze stap had weer te maken met een door de hele gemeenteraad ondersteund voorstel: Baas over eigen Blaas. Dit voorstel roept op tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal (al dan niet openbare) toiletvoorzieningen in de stad. Het voorstel werd in november 2018 ingediend, in mei 2019 stemde de raad hiermee in, en twee maanden geleden kon de raad in een voortgangsrapportage lezen dat er stapsgewijs verbetering heeft plaatsgevonden maar dat er geen grootse oplossing verwacht mag worden omdat daar geen geld voor is. Tot die stapsgewijze verbetering behoorde niet een toilet in Park Frankendael maar wel het openstellen van het toilet in het stadsdeelkantoor (10 minuten lopen vanaf de speeltuin in het park) en in de OBA Linnaeusstraat (13 minuten).

Vorige maand vroeg de stadsdeelcommissie weer eens naar de stand van zaken. Het antwoord was duidelijk: ook dit jaar, meer dan twee jaar na indiening van het plan, gebeurt er niets, hooguit een ‘pilot’ met een of twee dixies maar daar kleefden ook nog (financiële) bezwaren aan.

Bregt Balk is in de tussentijd niet gestopt met nadenken over de mogelijkheden voor openbare toiletten. Behalve geld is er wat haar betreft van gemeentewege ook lef nodig om zulke voorzieningen voor elkaar te krijgen. “Ik ben heel erg voor buurtparticipatie. Maar uiteindelijk kom je op deze manier niet veel verder.”