Nieuws

Nieuwe brug over de Ringvaart

In de week van 24 mei start de bouw van een fiets en -voetgangersbrug over de Ringvaart. De nieuwe brug werkt ook als een waterkering, en komt te liggen aan de Valentijnkade, ter hoogte van de kruising met de Kramatweg. Waternet voert de werkzaamheden uit namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in samenwerking met de gemeente Amsterdam. In januari 2018 is de brug klaar.
De nieuwe brug sluit aan op de Valentijnkade en aan de overkant van het water op het fietspad Oosterringdijk. De brug is een combinatie van een fiets- en voetgangersbrug met een deur die het water tegen houd. Het opvallendste element van het bouwwerk: de rode deur die in het midden omhoog staat. Bij hoog water gaat deze deur naar beneden. Zie www.waternet.nl/sciencepark/