Oost in Bedrijf

‘Let vooral op de stille, eenzame ouderen’

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken huisarts en specialist Ouderengeneeskunde steeds vaker met elkaar samen. Ook in de Indische Buurt.

Marjan Hoogerheide, huisarts bij gezondheidscentrum Oosthoek aan het Kramatplantsoen, ziet de toekomst met enige zorg tegemoet. Want het aantal ouderen dat langer thuis blijft wonen, neemt de komende jaren enorm toe. Veel verzorgings- en verpleeghuizen sluiten immers hun deuren. Voor Hoogerheide betekent dat een hogere werkdruk, waardoor de kwaliteit van de zorg dreigt af te kalven. “De continuïteit van de zorg komt in gevaar. Die heb ik nodig om mijn werk goed te kunnen doen. Het mooie van mijn werk is dat ik patiënten en hun familie soms al jaren ken. Ik kan daardoor goed inschatten wat er met ze aan de hand is.”

Hoogerheide heeft de samenwerking gezocht met Gerd Beckers, specialist Ouderengeneeskunde van het Flevohuis, onderdeel van Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO). “Ik ben een huisarts voor ouderen in het verpleeghuis,” legt hij uit. “Ik kijk niet alleen naar ziekte of beperkingen, maar probeer een goed overzicht te krijgen van hun functioneren. Het is daarbij mijn taak om ouderen te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven. Dat is niet altijd eenvoudig. Wie slecht ter been is en cognitief niet meer zo goed functioneert, is minder zelfstandig dan een jong en gezond persoon.”

Bijzondere doelgroep
Ouderen vormen een bijzondere doelgroep, vervolgt Beckers. “Aan het einde van een mensenleven stapelen problemen zich op. Denk aan ziekte, het overlijden van naasten, cognitieve beperkingen. Het risico bestaat dat een oudere bijvoorbeeld thuis ten val komt, een heup breekt en met spoed opgenomen moet worden. Door samen te werken proberen we dat moment vóór te zijn. We willen al in een eerder stadium in kaart brengen hoe we iemand het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld met aanpassingen in huis of sociale contacten met andere ouderen. Als we dat op tijd organiseren, helpen we de oudere om langer zelfstandig te kunnen wonen. En als het thuis echt niet meer gaat, zijn we daarop voorbereid. We kunnen hem dan beter ontvangen als hij naar het verpleeghuis moet.”

Hoogerheide: “Gerd en ik werken al langer samen. Dat kwam doordat ik me bij veel ouderen in mijn spreekkamer vaak afvroeg of ik alles had gedaan wat mogelijk was. Daarom heb ik Gerd gevraagd om mee te kijken.”
De samenwerking bestond dus al, maar die wordt de komende tijd intensiever. Voortaan komen huisarts, specialist Oudergeneeskunde, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige elke zes weken bij elkaar om ouderen met complexe problematiek te bespreken. Hoogerheide is er blij mee: “Op deze manier kunnen we meer voor ouderen doen.”

Eenzaamheid
Hebben ze nog tips voor de bewoners van Oost? Beckers: “Let vooral op de stille, eenzame ouderen. Die groep blijft buiten beeld, maar heeft vaak veel behoefte aan contact.” Hoogerheide: “Kijk om je heen, wie wonen er in je straat? Ken je je oudere buurman? Bel eens aan, maak een praatje. Dat vindt hij vast prettig.”

Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
Deel 9.

Lees hier de anderen delen.

ADVERTORIAL