Oost in Bedrijf

Ingezonden mededelingen van OAR-Oost

• De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) heeft binnen het Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR) in Amsterdam meegewerkt aan een gezamenlijke inspraakreactie over de concept WMO-verordening 2015 van de gemeente Amsterdam. Wij vragen daarin bij de gemeente om onafhankelijke ondersteuning die op verzoek en in vrije keuze van de hulpvragende cliënt kan worden ingezet bij een melding of aanvraag. U kunt deze inspraakreactie bij ons opvragen!

• Heeft u via het WMO-loket problemen bij een woningaanpassing? Heeft u problemen met het aanvragen bij de gemeente van een rollator of een scootmobiel? Dan horen wij dat ook graag van u, telefonisch of via de mail.

• Waar kunt u terecht voor Wijkzorg in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied? Indische Buurt: Vonk, Ambonplein 63 (ma. 13.00–16.00 uur), Flevopoort, Kramatplantsoen 101 (di. 9.00–12.00 uur, 13.00–16.00 uur, do. 13.00–16.00 uur), Jav’art, Javaplantsoen 6 (wo. 9.30–12.00 uur).
• Oostelijk Havengebied: Wijkservicepunt Sporenburg, J.F. van Hengelstraat 105 (di. 9.00–12.00 uur of wijkzorg@civicamsterdam.nl, 020-665 8001).

• De OAR-Oost komt eenmaal per maand plenair bijeen op de eerste donderdag van de maand in het Stadsdeelhuis, Oranje Vrijstaatplein 2. De eerstvolgende bijeenkomst is op 4 december om 14.00 uur.

We zijn nog op zoek naar nieuwe (aspirant-)leden en een voorzitter. Wij zijn bereikbaar via secretarisOARoost@gmail.com en via 020-6651063 (Frank Stork) of 06-51196725 (Dick Oosterbaan).

Meer van de OAR.