Nieuws

IJburg 2 ongewis, OOIJ gaat door

De beslissing over het lot van IJburg 2 is nog even uitgesteld, de oostelijke ontsluiting wordt definitief gemaakt, en het Zeeburgereiland wordt slechts gedeeltelijk verder ontwikkeld. Dit staat in de 6 oktober door wethouder van financiën Lodewijk Asscher gepresenteerde begroting 2011. Pas in december spreekt de raad zich definitief uit over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen van B&W.

Naar aanleiding van de bouwstop en een eerste projectenschouw stelt het college van burgemeester en wethouders een aantal bezuinigende maatregelen voor. Komen IJburg en het Zeeburgereiland er een beetje goed vanaf?

De Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) gaat door. De tijdelijke ontsluiting wordt omgezet in een definitieve ontsluiting. Het college acht het aanleggen van de OOIJ noodzakelijk voor de bereikbaarheid van IJburg.

De eerste fase van IJburg zal worden afgemaakt. Over het lot van IJburg 2 heeft het college nog geen besluit genomen. In de plannen staat dat de aanleg ‘stukje bij beetje zal plaatsvinden’. Of het eerste deel van IJburg 2 er op korte termijn komt, wordt pas besloten na de tweede projectenschouw in oktober.

Op het Zeeburgereiland wordt alleen deelgebied RI-Oost, voortaan Klein Zeeburgereiland, gerealiseerd. De bouw van de eerste projecten staan er op het punt van beginnen. De definitieve woningbouwontwikkeling van de Sluisbuurt wordt verschoven tot na 2019. Voor deze buurt wordt een nieuwe strategie ontwikkeld onder de noemer “Sluisbuurt vrijstaat”. Hierbij wordt vanaf 2013 ruimte geboden voor tijdelijke functies die zich goed verhouden tot het beoogde definitieve programma. Op die manier kan de buurt gaandeweg, door middel van organische groei zijn definitieve invulling krijgen. De drie kleinere buurten van het Zeeburgereiland, de Baaibuurten west en oost en de Oostpunt, worden stilgelegd.

Het college vindt dat IJburg ‘potentie’ heeft, en ‘voorziet in een behoefte van huishoudens die elders in de stad geen woning kunnen vinden’. Als de woningmarkt aantrekt, zal de bouw van woningen weer worden opgevoerd.

Door het schrappen van veel bouwplannen in de stad, bespaart het college 280 miljoen euro.