Nieuws

Hek richting A1 wordt wellicht weer geopend

Sinds de dag (24 augustus) waarop de weg naar de A1 met een hek plompverloren werd afgesloten, regent het protesten. Naast spontaan opgezette handtekeningenacties en naar allerlei instanties verstuurde brieven, vielen er zelfs sloopacties te noteren. Politiecontroles en fikse boetes maakten de verontwaardiging op IJburg vervolgens alleen nog maar groter. Verwijzend naar de enorme, dagelijkse file op de IJburglaan, vinden de bewoners die ene enkele weg om van de eilanden af te komen ‘echt van de zotte’.

De aanhoudende felle protesten lieten politiek en planning niet onberoerd. Wethouder Straat beloofde al snel zich in te zetten. Gesteund door Projectbureau IJburg, de gemeenteraad en College van B&W van Amsterdam voert hij overleg met de drie partijen Nuon, Gemeente Diemen en Gemeente Muiden om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Binnenkort start een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor het openstellen van de nu afgesloten weg voor particulier verkeer. Het onafhankelijk verkeersbureau dat het onderzoek uitvoert, kijkt onder andere naar de verkeersveiligheid, de door elkaar lopende verkeersstromen van bouw- en particulier verkeer en de verkeersafwikkeling richting de A1.
De resultaten van dit onderzoek worden besproken met de partners NUON, Gemeente Muiden en Gemeente Diemen. Op basis daarvan wordt bekeken of eventuele oplossingen voor alle partijen acceptabel zijn, zodat de weg weer opengesteld zal kunnen worden .Naar verwachting wordt het onderzoek eind november afgerond. Stadsdeelwethouder Straat hoopt  dan nog vóór de kerst duidelijk te hebben of het openstellen van de weg een haalbare zaak is.
Jaren geleden is met de eigenaar van het terrein waar de weg doorheen loopt, Nuon, de afspraak gemaakt dat van maandag tot en met vrijdag alleen bouwverkeer van de weg gebruik zou mogen maken. Particulier verkeer werd echter lange tijd gedoogd.