Nieuws

Hek op Pampuslaan gaat zo goed als zeker open

Dennis Straat: ‘Oplossing in zicht’ – Het Hek kan open. Het even befaamde als beruchte Hek dat nu al tijdenlang voorkomt dat het autoverkeer IJburg ook aan de oostzijde kan verlaten. De tijdelijke weg over het Nuonterrein kan namelijk, zo is de uitkomst van een onderzoek, het extra verkeer best verwerken. Wel zal er een aantal maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van het traject te waarborgen. En dat kost geld. Maar wethouder Dennis Straat heeft goede hoop dat ook dàt nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart geregeld zal zijn.

Tijdens het nu bijna afgeronde verkeersonderzoek is vooral gekeken naar de vraag of de tijdelijke weg over het Nuonterrein – oorspronkelijk aangelegd voor het bouwverkeer van en naar IJburg – het extra verkeer van de nieuwe woonwijk zou kunnen verwerken. Vooral de gemeente Muiden was bang voor opstoppingen in de bebouwde kom. Dit omdat de Maxisweg en de aansluiting op de A1 niet berekend zouden zijn op een grotere verkeersdruk. Maar die vrees is nu dus weggenomen.
Om de veiligheid van de nieuwe ontsluiting te verbeteren moeten er twee kruispunten worden aangepakt. Op de kruising Pampusweg/Maxisweg (net voorbij de Maxis) komen verkeerslichten en voorsorteervakken. De kruising Pampuslaan/Overdiemerweg (de keitjesweg) wordt voorzien van verkeerslichten en een oversteekplaats voor fietsers. Verder wordt – parallel aan de Overdiemerweg – een fietspad aangelegd.
Een derde maatregel heeft betrekking op de doorstroming. Om op de A1 te komen, gaat het meeste verkeer vanaf bij de kruising Pampusweg/Maxisweg linksaf de Maxisweg op. Vlak voor die kruising zou men echter net zo goed rechtsaf kunnen slaan, de Muidertrekvaart op. Om vervolgens – onder de A1 door – de Rijksweg op te draaien (parallel aan de A1, maar dan aan de zuidkant). Die afslag rechtsaf zal via een nieuwe bewegwijzering worden aangegeven.
Dan is er nog het probleem van het sluipverkeer. Met name in avondspits, als er file staat op de A10 en de A1 richting Muiden, zouden automobilisten de route over IJburg kunnen kiezen. Om dat te ontmoedigen zal – als alles doorgaat – aan het einde van Haveneiland, tussen de Pampuslaan (IJburg) en de Pampusweg (Muiden), een doseerlicht worden geplaatst. Er ontstaat dan een zodanige vertraging, zo is de verwachting, dat de ‘IJburgroute’ een weinig aantrekkelijk alternatief zal zijn.
Wethouder Straat is enthousiast. “Het totale pakket maatregelen heeft de instemming van alle partijen. Het is nu nog een kwestie van uitwerken en geld regelen. Het zou natuurlijk ideaal zijn als dat binnen een paar weken zijn beslag krijgt. Wat mij betreft nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Want stel je voor dat er in de raad wisselingen plaatsvinden en er vervolgens voor andere prioriteiten wordt gekozen. Maar ik heb echt heel goede hoop. De oplossing is in zicht. Als het geld geregeld is, gaat het hek open en kunnen de plannen worden uitgevoerd.”