Nieuws

Gratis training mantelzorgers

In heel Nederland zorgen veel mensen intensief voor een naaste, een taak waarbij heel wat komt kijken. Om de mantelzorgers in stadsdeel Oost te helpen de zorg zo goed mogelijk te organiseren geeft Gaby Terlingen zogeheten ABZ-trainingen. Hierbij staat de A voor administratie, de B voor budget en de Z voor zorg.
Deelnemers krijgen informatie over financiële voorzieningen en regelingen van de Belastingdienst. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wat de zorg voor een partner of dierbare met een (ingrijpende) lichamelijke of geestelijke beperking nu precies inhoudt. De eerstvolgende cursus (zes bijeenkomsten) start op woensdagavond 12 april.
Voor meer info en aanmelding: Gaby Terlingen, tel. 06-19456699, gterlingen@dynamo-amsterdam.nl