Nieuws

Fileleed: overgeleverd aan een smalle weg

Wethouder Van Spijk komt snel met ‘lucht gevende’ aanpassingen – Neem Nathalie (35). Elke dag weer stort ze zich zuchtend in de file. ’s Morgens kost het haar een half uur om uit IJburg weg te komen; ’s avonds weer net zoveel tijd om ernaar terug te keren. Ze wordt er knap moedeloos van. “Nadat ik om half negen de kinderen naar school heb gebracht, ga ik meteen naar mijn werk. Zit ik dus ook meteen in de file. Je zult zeggen, ga dan later, maar dat vindt mijn baas niet goed. En eerder is – in verband met de kinderen – ook geen optie. Ik word er echt doodziek van.”

Nathalie is slechts een van de vele IJburgers die op de IJburglaan dagelijks in de file staan. Een file die er niet minder op wordt, ondanks openstelling van de weg aan de oostkant van IJburg, die aansluiting geeft op de A1. Wethouder Jeroen van Spijk van stadsdeel Oost, die ‘parkeren en mobiliteit’ in zijn portefeuille heeft, is zich bewust van het probleem. “Het is inderdaad druk op de Enneüs Heermabrug. Nu de vakantie voorbij is, stapt iedereen weer op hetzelfde moment in zijn auto.”

Verbetering op korte termijn
“Wat ik kan doen – en wat ik ook ga doen, want het is een acuut probleem – dat is een onderzoek instellen naar maatregelen die op de korte termijn lucht geven. Kijken hoe we de doorstroming kunnen verbeteren. Ik denk daarbij aan het beter afstellen van verkeerslichten. En het creëren van opstelvakken. Ik weet dat het kruispunt op Zeeburgereiland ook voor problemen zorgt, dus wellicht kan dat worden aangepakt.”

Van Spijk legt de uitkomst van het onderzoek eerst voor aan de deelraad, want zij hebben al vragen gesteld over het probleem. “Zodra er dan meer duidelijkheid is, zal ik dat zeker kenbaar maken.”

Tweede toegangsweg
IJburg heeft sinds kort officieel een tweede toegangsweg, aan de oostkant van het eiland. Die weg wordt op dit moment van de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien, zoals de aanleg van een fietspad. Van Spijk: “We hadden gehoopt dat het openstellen van deze weg voor meer verlichting zou zorgen. Maar dat is dus niet zo. Een teleurstelling. Toch hoor ik van veel bewoners dat ze blij zijn met deze weg.”

Sluipverkeer
“Het is wel pech,” zegt de wethouder, “dat tegelijk met de openstelling van deze weg ook werkzaamheden worden uitgevoerd aan de A1. Die duren nog tot en met december. Dat maakt de doorstroming extra belabberd.” Bewoners, zo bleek tijdens gesprekken die hij met hen voerde, vermoeden zelfs extra sluipverkeer als gevolg van die werkzaamheden. “Het werk houdt natuurlijk een keer op, maar het vormt wel een extra belasting.”

Bezuinigen
Intussen zijn de betreffende ambtenaren bij het stadsdeel en het projectbureau bezig met het voorbereiden van de definitieve Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ). De eerste aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Van Spijk: “We gaan er nog steeds van uit dat de aanleg eind 2010 kan beginnen. Maar een en ander is natuurlijk afhankelijk van de gebeurtenissen bij de Centrale Stad. Daar ‘heroverwegen’ ze op dit moment de besteding van zo’n 790 miljoen euro. Beslissingen hierover kunnen gevolgen hebben voor de tweede fase, en voor de OOIJ. Ook al liggen er goedgekeurde bestemmingsplannen klaar. We moeten de raadsbegroting afwachten.”

Oplossingen op de lange termijn
“Natuurlijk gaan we ook kijken hoe de doorstroming op langere termijn beter kan. Bijvoorbeeld door het verbreden van de toegangswegen. Of door bredere afritten. Er zijn allerlei oplossingen mogelijk. Maar er moet een heel proces worden doorlopen voor een plan kan worden goedgekeurd. En dan moet het nog worden uitgevoerd. Dat gaat helaas nog wel even duren.”

Voor Nathalie komt het sowieso allemaal te laat. “Hoe ze het ooit bedacht hebben, zo’n smalle toegangsweg voor meer dan 14.000 bewoners? Ik overweeg de aanschaf van een Vespa. Een roze!”