Nieuws

Fase 2 kan door!

De aanleg van IJburg fase 2 kan gewoon doorgaan. De Raad van State heeft vandaag de bezwaren die waren ingediend door de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en de IJsselmeervereniging ongegrond verklaard. Ook is het bezwaarschrift van de dorpsraad Durgerdam afgewezen.

Het bestemmingsplan IJburg fase 2 is nu onherroepelijk. Het is nu echter de vraag of en wanneer het wordt uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft immers in verband met de financiële situatie een algehele bouwstop afgekondigd.  In september zullen burgemeester en wethouders besluiten welke prioriteiten er worden gegeven. Zit IJburg daar bij – en dat is lang niet zeker – dan zal de gemeenteraad van Amsterdam zich vervolgens mogen uitspreken over de aanleg van de eerste 45 hectare van Middeneiland. De eerste paal gaat dan op z’n vroegst in 2013 de grond in.