Nieuws

Ergernissen droppen via Verbeterdebuurt.nl

Uitpuilende huisvuilcontainers, kapotte lantaarnpalen, hondenpoep; de site Verbeterdebuurt laat een bonte verzameling dagelijkse ergernissen zien op de kaart van Amsterdam. Via de site of de mobiele applicatie kunnen buurtbewoners een Melding Openbare Ruimte doen, of een suggestie voor een verbetering. Een idee wordt weergegeven als een geel lampje op de kaart, een probleem als een rode punaise, en een opgelost probleem verandert in een olijk groen vlaggetje.

Het systeem werkt eenvoudig. Nieuwe meldingen worden automatisch doorgezet naar de betrokken afdeling van de gemeente waar de melding is gemaakt, waarna deze indien nodig poolshoogte gaat nemen. Als het probleem is opgelost, wordt de status van de melding online aangepast en de melder op de hoogte gebracht. De melder kan ook zelf de status van zijn melding aanpassen.

Vorig jaar heeft de gemeente samen met Verbeterdebuurt.nl en PostNL een pilot uitgevoerd in De Pijp. Een 35-tal postbezorgers checkten in hun buurt een maand lang of meldingen die volgens het system afgehandeld waren ook echt afgehandeld waren, en maakten zelf ook meldingen. In totaal genereerden ze in een maand tijd meer dan duizend meldingen, merendeels over huisvuil op straat. De pilot wees ook uit dat zo’n kwart van de volgens het systeem afgehandelde meldingen in het echt nog niet was opgelost, of dat er onduidelijkheid bestond over de locatie of status.

Dat strookt aardig met de ervaring van een bewoner van de Indische Buurt die de app geregeld gebruikt om overvolle bakken te melden, of grofvuil dat veel te vroeg naast de vuilcontainers wordt gezet. “Toen ik mijn eerste melding had gemaakt, werd ik keurig gebeld door een ambtenaar… ik was eigenlijk aangenaam verrast. Maar een paar meldingen verder reageerde de gemeente minder snel of helemaal niet meer, terwijl de melding wel op afgehandeld was gezet. Al heb ik wel het idee dat er hier sindsdien vaker een schoonmaakploeg rondloopt.”

www.verbeterdebuurt.nl