Nieuws

Erfpacht wordt afgeschaft

GroenLinks en D66 presenteerden 18 april hun links-liberale agenda voor Amsterdam. Op acht centrale thema’s is een akkoord gesloten.
Belangrijk punt in de agenda is erfpacht. De voortdurende erfpacht, zo is het plan, wordt afgeschaft. Een nieuw systeem – dat zekerheid biedt aan woningeigenaren, transparant is en lage uitvoeringskosten kent – zal worden geïntroduceerd.
Ook de fiets in de stad vormt een speerpunt. Het college wil een strategie ontwikkelen alle vervoer op termijn helemaal uitstootvrij te maken. Fiets en OV zijn sleutels voor een duurzame bereikbaarheid in Amsterdam.
D66 en GroenLinks gaan met de voorliggende agenda op zoek naar een derde coalitiepartner.