Nieuws

Directe democratie in de stadsdelen kost geld

Geef Amsterdamse bewoners een stem en alles wat zoemt, groeit en bloeit gaat een grootse toekomst tegemoet. Geef ze niet alleen een stem maar ook geld, en tienduizenden euro’s gaan naar wormenhotels, bijentotems, boomparken en containertuintjes.

Dat is de conclusie van de recente initiatieven in zowel stadsdeel West als Centrum om bewoners meer zeggenschap te geven. In West, waar ze inmiddels aan een tweede ronde zijn begonnen, kregen bewoners van het stadsdeel drie ton om te besteden, in Centrum twee ton. En als de tekenen niet bedriegen gaat Oost daar volgend jaar overheen. Op onsgebied.nl is te lezen dat bewoners van Oost in 2020 meer zeggenschap krijgen ‘over de besteding van gelden via het Burgerbegroten’. Hiervoor heeft Oost vier ton opzijgezet. Meer informatie hierover volgt begin volgend jaar, staat erbij.

Het stadsdeel laat de bewoners van Oost overigens niet geheel vrij in het uitgeven van die vier ton. Het geld moet wel naar de zes thema’s die door het stadsdeelbestuur zelf tot prioriteit zijn verklaard. Een hiervan is: ‘Openbare ruimte- en vergroeningsprojecten van en door de buurt’. Geen geringe kans dat ook in Oost vele bijentotems worden opgericht.

Dat is directe democratie. Een bijzonder geval in deze directe democratie zijn de enkele honderden ‘boomtuintjes’ (een kleine tuin rondom de boomstammen in de straat) die met geld uit het buurtbudget in West en Centrum worden aangelegd. In beide stadsdelen kwam het initiatief voor zo’n tuintje van dezelfde organisatie: De Gezonde Stad. Vrij massaal kozen de stadsdeelbewoners voor dit voorstel waarmee een fors deel (15 tot 20%) van het beschikbare budget was gemoeid.

De Gezonde Stad is een organisatie die jaarlijks zo’n €160.000 aan subsidie van de gemeente krijgt voor vergroening van de stad, en ook nog eens €150.000 aan stadssubsidie weet binnen te halen om bomen te planten. En nu dus nog eens in totaal €90.000 euro voor boomtuintjes, geheel volgens de wens van bewoners.
Het bijzondere is dat op de site van De Gezonde Stad óók reclame wordt gemaakt voor boomtuintjes. Daar valt te lezen dat een bewoner bij de gemeente geheel gratis een boomtuintje (boompark heet het op de site) kan aanvragen. Dat is natuurlijk niet gratis, want er zit een Amsterdamse subsidieregeling achter waar iedereen gebruik van kan maken.
Dus als volgend jaar in Oost ‘buurtbegroten’ à la West en Centrum plaatsvindt en De Gezonde Stad ook in Oost met het voorstel voor boomtuintjes komt, dan is de keuze voor de bewoners eenvoudig: niet op de boomtuintjes stemmen (want dat scheelt al gauw ettelijke tienduizenden euro’s die aan andere initiatieven kunnen worden besteed) en massaal bij de gemeente een aanvraag voor een ‘gratis’ boomtuin indienen.

Door Harko van den Hende