Nieuws

Crowdfunding voor rechtszaak tegen biomassacentrale Diemen

Comité Schone Lucht blijft zich verzetten tegen de komst van de biomassacentrale in Diemen. Aan de hand van stikstofman Johan Vollenbroek wordt een rechtszaak voorbereid.

Energiemaatschappij Vattenfall wil zijn gasgestookte centrale bij Diemen omvormen tot de grootste biomassacentrale van Nederland, omdat dit duurzamer zou zijn. Jildert Huitema van het Comité legt de 35 aanwezigen op de informatieavond in de IJburgse Flexbieb uit waarom biomassa allesbehalve milieuvriendelijk is. In de centrale in Diemen wil men hout gaan verstoken voor de stadsverwarming in Amsterdam en Almere. 

Omdat er in Nederland onvoldoende hout beschikbaar is, moet dit geïmporteerd worden uit de Verenigde Staten, Canada en de Baltische staten. “Er worden oerbossen gekapt en daar komen saaie productiebossen voor terug”, houdt Huitema voor. Het duurzame karakter van biomassa berust vooral op een boekhoudkundige werkelijkheid. Biomassa geldt als CO2-neutraal, omdat er bomen herplant kunnen worden die de CO2 die vrijkomt bij het stoken kunnen opnemen. “Bovendien heeft biomassa een hogere CO2-uitstoot per joule dan steenkool.” De IJburgers vrezen bovendien dat met de biomassacentrale de luchtkwaliteit sterk verslechtert. 

Sinds maart heeft het Comité diverse acties gehouden. Vattenfall-medewerkers mochten naast een dode boom de ‘zonden van biomassa’ overdenken en vijfhonderd kinderen liepen een protestmars. Daarnaast bellen kinderen woordvoerders van Vattenfall op, gesprekken die voor ‘klimaatdoeleinden’ kunnen worden opgenomen. 

Vollenbroek, de man die succesvol het landelijke stikstofbeleid aanvocht, legt uit waar de kansen liggen voor het tegenhouden van de centrale. De meest efficiënte oplossing zou het beëindigen van de landelijke subsidies op biomassa zijn, maar dat lijkt voorlopig onhaalbaar. 

Het ontbreekt de Diemer centrale nog aan een natuurvergunning. Door verhoogde stikstofuitstoot zou de kwaliteit van het nabijgelegen Naardermeer, een beschermd natuurgebied, achteruitgaan. Vattenfall gaf eerder aan binnen de toegekende uitstootnormen te blijven, maar tegenstanders menen dat deze niet geldig zijn voor de nieuwe situatie. 

De gemeente Diemen gaf een verklaring van geen bezwaar af, ondanks dat de voltallige gemeenteraad tegen de biomassacentrale is. Een aanwezig GroenLinks-raadslid zegt dat de coalitie ‘geen houdbare juridische bedenkingen’ zag. De provincie verstrekte een omgevingsvergunning, maar hiertegen wil het Comité bezwaar maken. Het zou ontbreken aan de vereiste milieueffectrapportage. Om de kosten van de juridische procedure te dekken is een crowdfunding gestart waarmee €35.000 moet worden opgehaald, waarvan zo’n €6.000 binnen is. 

Volgens Vollenbroek moet een list worden verzonnen waarmee de biomassacentrale kan worden tegengehouden. Bewoners zoeken naar gaatjes in de verdedigingslinie, en doen suggesties van planschade (wegens de hoge torens) tot gebrekkige concurrentie op de energiemarkt. Op dat laatste gebied heeft Vollenbroek nog wel een tip voor de aanwezigen. Ze kunnen Vattenfall in de portemonnee raken door over te stappen naar een partij die geen biomassa in het pakket heeft. Voor het verwarmen van het huis zijn er echter weinig alternatieven, zegt hij. Waarop een van de aanwezigen trots meldt dat zij binnenkort een warmtepomp krijgt en daarmee onder het juk van Vattenfall, voorheen Nuon, uit kruipt.