Nieuws

Conflict winkelcentrum Brazilië is uit de lucht

Dankzij bemiddeling van het stadsdeel en inzet van alle partijen is het conflict tussen verhuurder en ondernemers van winkelcentrum Brazilië ten einde. De rust lijkt te zijn weergekeerd.

“Ik ben onder de indruk van jullie vasthoudendheid en jullie geloof in jullie prachtige winkel.” Stadsdeelwethouder Nevin Özütok van Economische Zaken is niet zuinig met haar complimenten voor Daniëlle Rossenaar en haar echtgenoot, eigenaren van bloemenzaak The Flowery in het winkelcentrum aan de Oostelijke Handelskade.

Vorige maand heropenden zij hun winkel in een nieuw pand, nadat Rossenaar van verhuurder WPM plaats had moeten maken voor winkelketen Etos, die een dag eerder open ging dan The Flowery.

Met de opening van de bloemenwinkel is een einde gekomen aan een al jaren slepende controverse tussen WPM en diverse ondernemers in Brazilië. Hierbij heeft wethouder Özütok een bemiddelende rol gespeeld. Zij volgde het conflict al enige tijd en besloot in te grijpen.

Loopgraven
De communicatie verliep via brieven en mails. Niemand was daar blij mee, maar de partijen leken niet in staat uit hun loopgraven te komen. De wethouder zei: “Schuif eens bij elkaar aan tafel, praat met elkaar. Ik heb een bemiddelende rol op me genomen. Het is een overheidstaak om op te komen voor het publieke belang, en dat was in het geding. Ook omdat er veel leegstand was in het winkelcentrum. Dat ging ten koste van gevoelens van leefbaarheid en veiligheid.”

Özütok nodigde WPM en de eigenaar van het winkelcentrum, Spoorwegpensioenfonds (SPF), uit voor een gesprek op het stadsdeel. Dat pakte goed uit. Verhuurder en eigenaar wilden al langer iets aan de situatie doen, maar wisten niet hoe. In het gesprek benadrukte ze dat juist een goede mix van groot- en kleinschalige ondernemingen in het belang is van het winkelcentrum. “Kleinschalige winkels kunnen groot zijn in sfeer, assortiment en dienstverlening. Daar profiteren ook de grotere ketens van. Daar komt bij dat klanten ook graag kopen bij ambachtelijke ondernemers. De visboer en de slager zijn niet voor niets de meest populaire winkels in Brazilië.”

Uitkomst enquête onder klanten
Daags na het gesprek gingen WPM en SPF tot actie over. Zij organiseerden in het Lloyd Hotel een bijeenkomst voor alle ondernemers. “Verhuurder en eigenaar wilden het gesprek met hen aangaan,” zegt Marcia van der Hart, winkelstraatmanager van het Oostelijk Havengebied. “Zij hebben hun plannen voor het winkelcentrum gedeeld en zijn van plan vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren. Het SPF verzuchtte die avond: ‘Dit hadden we eerder moeten doen. Wij moeten onze winkeliers wel kennen.’”

Op 8 maart wordt aan de ondernemersvereniging van het winkelcentrum de uitkomst gepresenteerd van een enquête die eind 2013 onder vaste klanten is gehouden. De vraag luidde: wat zou u veranderen als u één dag eigenaar zou zijn van het winkelcentrum? De enquête leverde bijzondere antwoorden op. Iedereen is welkom de presentatie bij te wonen.

Lees ook:
Ruim baan voor de winkelketens, ten koste van kleine ondernemers (20-08-2013)
Stampij in winkelcentrum Brazilië (25-01-2013)