Nieuws

1 miljoen voor meer huurhuizen in Oost

Amsterdam oost gaat 1 miljoen euro investeren in huurhuizen voor middeninkomens en een impuls aan stilliggende bouwprojecten. De deelraad van Amsterdam Oost stemde 12 maart in met dit voorstel van de PvdA.

“De malaise op de woningmarkt raakt steeds meer Amsterdammers,” zegt PvdA-raadslid Simon Deurloo. “Bouwprojecten liggen stil. Tegelijkertijd zie je dat er nog altijd een groot tekort aan woningen is. Vooral het aanbod huurwoningen voor middeninkomens in niet berekend op de vraag. Als je voor deze groep goede huurwoningen realiseert, sla je twee vliegen in één klap: je geeft de woningbouw een belangrijke impuls én er komen meer sociale huurwoningen vrij, doordat Amsterdammers die willen doorstromen meer keus krijgen.”

Met het voorstel wil de PvdA Amsterdam Oost onder meer mogelijk maken dat koopwoningen worden omgezet naar huurwoningen voor middeninkomens. Op die manier kunnen projecten die nu stilliggen alsnog van start, met alle positieve gevolgen van dien. Deurloo is dan ook blij met de brede steun in de Deelraad voor het voorstel: “Juist in deze tijd moet je iedere mogelijkheid grijpen om de woningmarkt weer op gang te krijgen.”

Mocht het budget niet volledig besteed worden in 2013 dan vloeit het overgebleven deel terug naar de algemene reserve.