Advertorial

Windalarm: ‘Huidige coalitie wil windturbines doordrukken, kies 16 maart voor creatievere oplossingen’

IJburg, het IJmeer en Science Park zijn nog steeds één groot zoekgebied voor industriële windturbines, zegt Heleen van den Hombergh, bewoner IJburg en actief in natuurklankbordgroep over windenergie. “Ingrijpende plannen moeten voorkomen worden.”

De windturbines zijn nog steeds niet van de kaart in Oost? 
“Nee, ondanks massaal verzet zijn IJburg, IJmeer en Science Park net als een aantal andere plekken in Amsterdam een groot windzoekgebied geworden onder de Regionale Energie Strategie (RES). Met effect op tienduizenden bewoners, mens en dier. Als de huidige plannen doorgaan mogen straks bijvoorbeeld windturbinevergunningen worden aangevraagd bij Vuurtoreneiland, in de IJburgbaai, en op Vogeleiland. Het IJmeer is internationaal erkend natuurgebied, superbelangrijk voor vogels en vleermuispopulaties. Die ondervinden schade van turbines door aanvaringen met de wieken, maar ook omdat hun leefgebied verstoord wordt. Ook het Diemerpark staat nog op de lijst. Ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heel belangrijk zijn om deze ingrijpende plannen te voorkomen.”

Sommige mensen vinden windturbines mooi en onmisbaar.
“Over smaak valt te twisten maar het gaat hier om de aantasting van natuur- en landschapswaarden, en de nachtrust van bewoners. Die megawindturbines van 150 tot 220 meter hoog kunnen volgens de huidige norm tot op 350 meter van huizen komen, ook in IJburg. Er is daarnaast ook een heel klein gebiedje aangewezen, heel dicht op volkstuinen, bij Science Park. Duizenden mensen kunnen hierdoor ernstige geluidsoverlast gaan ervaren.”
“In het IJmeer zou wind opwekken efficiënt zijn zegt men, maar dat is heel relatief. Op zee is windenergie veel efficiënter en goedkoper, Amsterdam kan beter 2 of 3 grote turbines op zee zetten. Het is belangrijk aan de klimaatopgave bij te dragen, maar dan op een efficiënte en creatieve manier, zoals door besparing, isolatie en zonne-energie op daken en andere slimme oppervlakken.”

Bas Kok schreef in zijn rubriek in de Brug in januari al ‘Een windmolenwijzer voor de kiezer graag’. Is die er nu?
“Wij hebben de partijprogramma’s geanalyseerd en partijen ondervraagd. Het is mogelijk om te kiezen voor partijen die bezwaren van burgers en natuurorganisaties serieus nemen en geen extra windturbines in de stad willen, in elk geval buiten de Haven. Zeg nee tegen de partijen die koste wat kost turbines willen doordrukken: dat zijn de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66. Zelfs voor de oproep natuur in het IJmeer te ontzien was de coalitie tot nu toe doof, terwijl Provinciale Staten en vrijwel alle natuurorganisaties zeggen: dáár niet.”

Van den Hombergh zit nu in een klankbordgroep over natuur en windturbines in Amsterdam. Ze zegt: “Kies 16 maart voor creatievere oplossingen dan extra windturbines in de stad. We moeten af van symboolpolitiek en kiezen voor een echt duurzaam klimaatbeleid.” 

Voor verkiezings- en meer info: www.windalarmijburg.nl.

Lees ook:
Op naar de stembus. Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, welke kwesties vind jij belangrijk? (01-03-2022)Meer artikelen over windturbines in Amsterdam