Nieuws

Vogels voeren mag niet meer overal

Veel mensen vinden het leuk om vogels en eenden te voeren, maar ook ratten eten graag van dat eten mee. De gemeenteraad heeft eind december daarom ingestemd met een voerverbod. De bestuurscommissies kunnen nu gebieden aanwijzen waar het voerverbod geldt. Voer je daarna toch, dan kun je een boete krijgen. De locaties met een voerverbod worden gepubliceerd op amsterdam.nl en voorzien van bordjes. Het verbod is onderdeel van een campagne die de oorzaken van overlast van dieren wil wegnemen. De campagne richt zich op het stoppen met voeren van vogels en andere dieren en op het juist en tijdig aanbieden van afval. Want ook zwerfafval is een belangrijke oorzaak van overlast door ratten.
Illustratie: Sandro Assorgia