Nieuws

Verhalen over woon(on)recht in de jaren ’70 in het Buurtmuseum Indische Buurt

‘In geouwehoer kun je niet wonen!’, dat vonden ook jongeren eind jaren ‘70. 24 mei opent het Buurtmuseum Indische Buurt haar deuren in de OBA Javaplein, met de tentoonstelling Woon(on)recht in de Indische Buurt. De tentoonstelling vertelt aan de hand van interviews, foto’s en archiefmateriaal verhalen van (oud-)buurtbewoners Mieke, Jan, Jolanda, Frank, Karin en Joost. Eind jaren ‘70 kwamen zij als twintigers naar de Indische Buurt.
Ze waren jong en hadden een woning nodig. De één kraakte een pand voor zichzelf en haar zoontje, de ander kraakte voor anderen die niet durfden of zette woonacties op.
Maar het kraken was niet alleen een reactie op de dichtgetimmerde woningen en grote woningnood. Kraken in de Indische Buurt was een sociale strijd, die geweldloos en in samenwerking met de buurt gevoerd werd.
Het waren sociaal bewuste jongeren die zich ook inzetten voor de buurt. Jolanda en Karin zetten taallessen op voor analfabete Marokkaanse vrouwen, Jan organiseerde buurtacties en het vonkje van Mieke leidde tot een ware bezetting van Het Vrouwencentrum aan de Borneostraat. Deze (oud-)buurtbewoners richten een buurtwinkel op, organiseerden kraakspreekuren en zorgden in samenwerking met de huurdersverenigingen en welzijnswerk dat Gerard Bakker, de grote huizenmelker van die tijd, de buurt uitgejaagd werd. Woonrecht woog zwaarder dan het eigendomsrecht.
Hoe kijken we daar vandaag tegenaan? De verhalen in deze tentoonstelling nodigen de bezoeker uit om daarop te reflecteren. Op 24 mei om 16.00 uur is de feestelijke opening, waarvoor buurtbewoners van harte zijn uitgenodigd. De tentoonstelling is tot en met 5 juli te zien zijn in de OBA Javaplein, aan het Javaplein 2.