Nieuws

Speeltoestel Van Goghpark wordt stormbaan

Er wordt binnen afzienbare tijd een stormbaan voor kinderen in het Theo van Goghpark gerealiseerd. Deze ‘combinatie van speeltoestellen’ werd met 60% van de stemmen verkozen boven het speelschip (iets nautisch) en een speeltoren. Stadsdeel Oost is voornemens bij de stormbaan in het park een horecazaak te laten ontwikkelen. Dat zal dan de tweeëntwintigste eet- en drinkgelegenheid zijn in een wijk met 7.000 huishoudens.

Nevin Özütok, stadsdeelwethouder Openbare Ruimte, is blij dat het speeltoestel er nu komt. “Elke keer als ik op IJburg kom, vragen ouders en kinderen om een speeltuin. Er is echt behoefte aan, dat blijkt ook uit het aantal stemmen dat is uitgebracht. Binnenkort kunnen de kinderen al spelen op de nieuwe speeltoestellen die nu worden geplaatst op de twee schoolpleinen aan het Theo van Goghpark. De Stormbaan maakt de speelmogelijkheden in het park compleet.”

Het speeltoestel komt er op verzoek van bewoners van IJburg. Zij hebben eind 2009 bij de raad van voormalig stadsdeel Zeeburg een burgerinitiatief ingediend om op IJburg een speeltuin te realiseren voor kinderen tot 12 jaar. Het stadsdeel heeft de mogelijkheden onderzocht en besloten een middelgroot speeltoestel te plaatsen in het Theo van Goghpark. In overleg met de indieners van het burgerinitiatief zijn vervolgens drie speeltuinbouwers gevraagd ontwerpen voor een middelgroot
speeltoestel te maken, binnen drie thema’s: Speeltorens, Nautisch thema en Stormbaan. De drie beste ontwerpen werden als gezegd aan de buurt voorgelegd.

Het winnende toestel wordt nog deze week besteld. In tussen zorgt het stadsdeel dat de grond in het park gereed wordt gemaakt voor plaatsing. Naar verwachting kunnen de kinderen van IJburg vanaf november volop op de Stormbaan spelen.