Nieuws

Plannen Natuurboulevard aangepast

Tal van voorzieningen worden getroffen om de natuur en omwonenden meer ruimte te geven in het gebied tussen IJburg en de Hollandse Brug. Aan dit project – Natuurboulevard – werken de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer. Een aantal werkzaamheden is al uitgevoerd, andere zijn gepland. Tijdens de informatieavond op 18 januari in Vrijburcht op IJburg werden de plannen toegelicht. Aanwezigen konden hierop hun visie geven. Nu zijn bruikbare suggesties verwerkt en de plannen herzien.

Aanlegplaatsen Diemer Vijfhoek
Het project Natuurboulevard wil de vaarrecreant meer mogelijkheden bieden. Een ommetje over het water maken met een vaardoel is een wens vanuit de samenleving. De meeste bezoekers van de informatieavond zagen het liefst helemaal geen aanlegplaatsen verschijnen in de Diemer Vijfhoek. Steigers en daarmee de mensen die er gebruik van gaan maken zijn volgens hen een bedreiging voor de natuur in de Diemer Vijfhoek. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met het gebruik door uitsluitend kleine boten. Staatsbosbeheer zal de steigers weghalen als ze om wat voor reden dan ook niet  blijken te werken.

Zichtlijnen fort Diemerdam
Het aanleggen van zichtlijnen bij fort Diemerdam vonden sommige aanwezigen vanuit historisch perspectief een goed  idee. Echter, het plan stuitte ook op enige weerstand omdat het uitzicht niet meer bestaat uit de Zuiderzee, maar IJburg. Daarnaast moeten er ook bomen gekapt worden.
De ontwikkelaars van de Natuurboulevard zullen de schade aan de bomen (omvang van kap) zoveel mogelijk beperken. Naar aanleiding van de suggesties, worden de drie voorgenomen zichtlijnen gereduceerd tot 1 zichtlijn met vlonderpad en aanlegplaats zodat de toekomstige Horeca op Fort Diemerdam ook over het water bereikt kan worden.

Geen loslopende honden op ‘De Vijfhoek’
Honden zijn sinds het gebied is overgedragen aan Staatsbosbeheer verboden op de Diemer Vijfhoek. Het bord dat dit aangeeft wordt echter regelmatig verwijderd. Gevolg is dat hondenbezitters er nu hun honden uitlaten.  Vanuit de hondenbezitter is er een vraag naar uitlaatgebieden. Staatsbosbeheer wil dit reguleren door honden toe te staan in het westelijke deel. Het oostelijke deel van de Diemer Vijfhoek blijft verboden voor honden. Onder de aanwezigen op de informatieavond was veel weerstand tegen het voornemen. Enkele bezwaren: honden bedreigen de natuur, mensen ondervinden dreiging van honden en het is onduidelijk waar honden wel los mogen en waar niet.
Staatsbosbeheer heeft naar aanleiding van de inbreng besloten in de westzijde van de Diemer Vijfhoek alleen honden toe te staan wanneer zij zijn aangelijnd. In het nabijgelegen Diemerbos is gelegenheid honden vrij los te laten lopen. Een hondenuitlaatservice blijft niet welkom.

Het verslag van de informatieavond is te vinden op www.staatsbosbeheer.nl/natuurboulevard