Nieuws

Pilot met toezichthouders door meer overlast in de Dapperbuurt

Door een opvallende toename van overlast – onder meer omdat er steeds meer verwarde personen rondlopen – start stadsdeel Oost een pilot met toezichthouders in de Dapperbuurt. Ondernemers en bewoners in deze buurt maken zich zorgen, het stadsdeel hoopt met de maatregel de overlast terug te dringen. De pilot start op woensdag 8 mei en loopt tot en met juli 2024. 

Carolien de Heer, stadsdeelvoorzitter Oost: “Ik begrijp de zorgen van de ondernemers en bewoners. De toezichthouders zijn er niet alleen om de veiligheid te handhaven, maar ook om personen die overlast veroorzaken te helpen de juiste zorg te krijgen. Dit is essentieel voor een grondige aanpak van het probleem.”

De toezichthouders zijn het aanspreekpunt voor ondernemers en bewoners, ze lopen door de buurt om bij overlastsituaties ondersteuning te bieden. De toezichthouders zijn aanwezig van woensdag tot en met zaterdag van 12.30 tot 20.30 uur. De pilot wordt zorgvuldig gemonitord door het stadsdeel en betrokken instanties om de effectiviteit ervan te waarborgen.

Toename van overlastsignalen
De overlast in deze buurt wordt met name ervaren als gevolg van winkeldiefstallen en individuen die verward gedrag vertonen. Er is sprake van agressief gedrag richting ondernemers en winkelend publiek. Dit zet druk op de sociale veiligheid in de omgeving. Ook openlijk drugsgebruik inclusief het achterlaten van drugsafval geeft overlast. 

De pilot is opgezet door stadsdeel Oost in nauwe samenwerking met de Bedrijveninvesteringszones Dapperstraat en de Eerste Van Swindenstraat, de politie en de reguliere handhaving. Meer informatie: amsterdam.nl/oost.