Nieuws

Oostelijk Havengebied: zwemmen wel/niet toegestaan. Van wie is het water?

Het was de talk of the towndeze zomer, het zwemplezier versus de overlast bij de recreatiesteiger aan de Borneokade. En hoewel er door bewoners en gemeente hard gezocht wordt naar oplossingen, zijn die nog niet gevonden.

Het was een hete zomer op Borneo-eiland. Niet alleen vanwege de hittegolf waardoor bewoners soms niet wisten waar ze het zoeken moesten. Hoewel, dat wisten ze wél: in het water, bijvoorbeeld bij de populaire recreatiesteiger aan de Borneokade in de Entrepothaven. Daar wordt namelijk al sinds jaar en dag gezwommen, mét instemming van de gemeente. Die prees dat zwemwater op haar website ook lange tijd ruimhartig aan. Zelfs zozeer dat het voor sommige gezinnen een extra stimulans was om een mooie woning aan de kade te kopen. 

Maar zwemmen, dat mag dus niet meer. Afgelopen zomer spanden twee woonbootbewoners een kort geding aan tegen de gemeente. Ze waren de overlast, de schreeuwpartijen, de barbecues, de nachtelijke feestjes en de verjaarspartijtjes op de steiger meer dan zat. En ja, de gemeente moest inbinden, want officieel mág er helemaal niet gezwommen worden in de Entrepothaven, omdat het een havengebied betreft. 

Ja, dat was altijd al zo. Dat verbod is ook vastgelegd in landelijke regelgeving (artikel 8.08 van het Binnenvaartpolitiereglement, BPR). Het is de vraag hoeveel bewoners en bezoekers uit de buurt daarvan op de hoogte zijn. Vermoedelijk niet zoveel, want gehandhaafd bij de steiger wordt er zelden of nooit. Ivar Manuel (dagelijks bestuur stadsdeel Oost, D66) zei deze zomer in het tv-programmaHart van Nederlandde regelgeving niet te handhaven zolang er geen sprake was van een onveilige situatie.

Dat standpunt is dus niet meer vol te houden. Zo zag de gemeente zich na de rechtszaak gedwongen bij de steiger een bord met ‘verboden te zwemmen volgens artikel 8’ te plaatsen. Dat bord is nog dezelfde nacht door buurtbewoners verwijderd. En nee, nieuwe verbodsborden zijn zinloos, vertelde Manuel afgelopen zomer in Het Parool. “Nieuwe borden ophangen die meteen weer worden weggehaald, dat kost alleen maar geld.”

Douwe Bob
Ondertussen leidde de uitkomst van de rechtszaak tot een hevige strijd tussen bewoners van het eiland. Zanger Douwe Bob, die op steenworp afstand van de steiger woont, beschreef de klagende woonbootbewoners als mensen ‘die de wereld willen zien fikken’. Een uitspraak die zelfs Jinek wist te halen. De klagers zelf schreven in een wanhopige brief in Het Parooldat ze worden bestookt met haatberichten. Eén citaat: “De Googlepagina van ons bedrijf wordt gevuld met anonieme, lasterlijke en slechte fake reviews, zelfs door een buurtbewoonster die een hoge functie bij de gemeente heeft.”

Gelukkig klinkt er ook een ander geluid. Een initiatiefgroep van bewoners is inmiddels enkele keren bij elkaar gekomen om na te denken over oplossingen. De gemeente ondersteunt die gesprekken van harte, aldus een woordvoerder van stadsdeel Oost. Wélke oplossingen dat zijn, daar wil de groep verder niets over kwijt. Omdat vrijwel de gehele landelijke pers afgelopen zomer over de strijd om het zwemwater heeft geschreven, doet ze er liever even het zwijgen toe. “Zoveel persaandacht werkt averechts,” aldus een van de groepsleden. “Eerst maar een beetje rust in de tent.” 

Ontheffingsaanvraag
Een groep andere bewoners van Borneo-eiland heeft intussen de stichting Entrepothaven opgericht. Doel: bij de gemeente ontheffing vragen van het zwemverbod bij de Borneosteiger. Zodra die aanvraag binnen is, zal de gemeente zich daarover beraden, aldus de woordvoerder van stadsdeel Oost. Ook Rijkwaterstaat zal om advies gevraagd worden. De kans dat de ontheffing gegeven wordt, is niet groot. In de woorden van Rick Vermin, collega-bestuurder van Ivar Manuel, in NRC: “De waterkwaliteit en veiligheid voldoen niet aan de eisen van de provincie. Daarmee kan het waarschijnlijk geen officiële zwemlocatie worden.”

Ondertussen springen aan de overkant van de Entrepothaven de buurtbewoners op hete zomerdagen lekker in het water. De door de gemeente aangelegde steigers, aan de kade van de woonwijk-in-wording in het Cruquiusgebied, liggen er uitnodigend bij. “Ja, er wordt hier enorm veel gezwommen,” vertelt een buurtbewoner. 

Maar of dat op die plek wél mag is maar de vraag, want het BPR verbiedt zwemmen in de Entrepothaven. De gemeente zit er maar mee in haar maag. Ze kan niet zeggen of de gang van zaken op Borneo-eiland ook gevolgen heeft voor andere plekken waar wel gezwommen wordt, maar waar dat eigenlijk niet mag. De vraag van wie het water is blijft voorlopig onbeantwoord. Het is wachten op de volgende hete zomer.